Najnovejše

Tema tedna

V pripravi

Sodna praksa in odločbe / Mnenja in odločbe Informacijskega pooblaščenca

Katere zdravstvene osebne podatke učenca lahko vključimo v individualizirani program?

23. 3. 2023

Odgovori na vprašanja / Kadri

Javnost ocenjevanja delovne uspešnosti ravnatelja

22. 3. 2023

Odgovori na vprašanja / Administracija

Sprejem in dopolnitev pravil delovanja sveta zavoda in soglasje ustanovitelja

22. 3. 2023

Odgovori na vprašanja / Kadri

Določitev plačnega razreda za vršilca dolžnosti ravnatelja

21. 3. 2023

Sodna praksa in odločbe / Mnenja in odločbe Informacijskega pooblaščenca

Javnost elektronskih naslovov članov sveta zavoda šole oz. članov sveta staršev

21. 3. 2023

Odgovori na vprašanja / Strokovno - pedagoško področje

Pravica starša do poročila o hudih vedenjskih težavah, ki ga šola posreduje Centru za socialno delo

21. 3. 2023

Odgovori na vprašanja / Kadri

Uvrstitev pripravnika v plačni razred s 1. 4. 2023

20. 3. 2023

Odgovori na vprašanja / Organizacija in vodenje zavoda

Odgovornost vrtca za povračilo škode zaradi kraje predmetov, ki so last staršev, na območju vrtca

20. 3. 2023

Odgovori na vprašanja / Strokovno - pedagoško področje

Pomoč učencem tujcem, ki bi morda potrebovali dodatno strokovno pomoč zaradi učnih težav

17. 3. 2023

Sodna praksa in odločbe / Mnenja in odločbe Informacijskega pooblaščenca

Pridobivanje podatkov iz centralnega registra prebivalstva z namenom pošiljanja vabil staršem otrok k prvemu vpisu otrok v vrtec

16. 3. 2023

eravnatelj.jpg
Spletni dostop
Spletni dostop vključuje:
 • Neomejen dostop do portala

 • Strokovna pomoč

 • Digitalni vzorci za takojšno uporabo

 • Vse posodobitve in nadgradnje v obdobju enega leta

 • Dostop preko vseh naprav

 • Minimalno dva brezplačna webinarja

 • Spletna izdaja Priročnika za ravnatelje

prirocnik-za-ravnatelje-s-spletnim-sticiscem-e-ravnatelj-poslovna-2-720x600.jpg
Spletni dostop + tiskana izdaja
Spletni dostop + tiskana izdaja vključuje:
 • Neomejen dostop do portala

 • Strokovna pomoč

 • Digitalni vzorci za takojšno uporabo

 • Vse posodobitve in nadgradnje v obdobju enega leta

 • Dostop preko vseh naprav

 • Minimalno dva brezplačna webinarja

 • Tiskana izdaja Priročnika za ravnatelje

 • Spletna izdaja Priročnika za ravnatelje