Najnovejše

Tema tedna

V pripravi

Odgovori na vprašanja / Kadri

Zaposlitev dietnega kuharja - normativi in praksa

21. 1. 2022

Odgovori na vprašanja / Kadri

Dodatni dnevi dopusta za zaposlene, ki prejemajo položajni dodatek

20. 1. 2022

Odgovori na vprašanja / Finance

Namen izplačil iz šolskega sklada

18. 1. 2022

Kadri / Povračila stroškov javnim uslužbencem

Zneski povračil stroškov in drugih prejemkov v javnem sektorju - novo v letu 2022

14. 1. 2022

Kadri / Pravice iz delovnega razmerja

Višina minimalne plače v letu 2022

14. 1. 2022

Strokovno - pedagoško področje / Pedagoško delo

Kodeks etičnega ravnanja v vrtcih v praksi

13. 1. 2022

Odgovori na vprašanja / Kadri

Rok hrambe potnih nalogov in obračunov potnih stroškov

11. 1. 2022

Strokovno - pedagoško področje / Pedagoško delo

Prilagoditve ocenjevanja v šolskem letu 2021/2022

10. 1. 2022

eravnatelj.jpg
Spletni dostop
Spletni dostop vključuje:
 • Neomejen dostop do portala

 • Strokovna pomoč

 • Digitalni vzorci za takojšno uporabo

 • Vse posodobitve in nadgradnje v obdobju enega leta

 • Dostop preko vseh naprav

 • Minimalno dva brezplačna webinarja

 • Spletna izdaja Priročnika za ravnatelje

prirocnik-za-ravnatelje-s-spletnim-sticiscem-e-ravnatelj-poslovna-2-720x600.jpg
Spletni dostop + tiskana izdaja
Spletni dostop + tiskana izdaja vključuje:
 • Neomejen dostop do portala

 • Strokovna pomoč

 • Digitalni vzorci za takojšno uporabo

 • Vse posodobitve in nadgradnje v obdobju enega leta

 • Dostop preko vseh naprav

 • Minimalno dva brezplačna webinarja

 • Tiskana izdaja Priročnika za ravnatelje

 • Spletna izdaja Priročnika za ravnatelje