Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Strokovno srečanje poslovnih sekretark, tajnic, administratork in vodij pisarn javnega sektorja

Vodenje in delo v administraciji javnega sektorja 2019

srecanjetajnic

Poslovni sekretarji v javnem sektorju ste tisti, ki s svojo osebno karizmo in strokovnim delom predstavljate javno ustanovo. Ste prva oseba, s katero državljani stopijo v stik, za zaposlene v organizaciji in svoje nadrejene pa ste nekdo, na katerega se lahko zanesejo. Od vas se pričakuje, da brezhibno komunicirate, poznate zakonodajo in svoje sodelavce, hkrati pa svoje delo opravljate hitro, pravilno in učinkovito.

Bodite v družbi tistih, ki se soočajo z enakimi izzivi – spoznajte novosti, optimizirajte svoje delo in se družite.

Pridružite se nam 16. aprila 2019 - prijetno nam bo. Več o dogodku izvedite TUKAJ!

Vodenje ženskega tima

775200 web

Če imate v vaši delovni sredini veliko ženskih sodelavk, vas vabimo na praktično delavnico, ki vam bo služila kot odličen vir uporabnega znanja.

Na delavnici boste iz zelo praktičnega zornega kota izvedeli:

- kaj so glavne razlike med ženskim in moškim načinom vodenja – prednosti in pomanjkljivosti,

- kaj so glavne razlike med moškimi in ženskimi timi,

- kako voditi ženski tim: nasveti za moške vodje + nasveti za ženske vodje,

- kako upravljati s toksičnimi ženskimi profili,

- kako obvladovati glavne vzroke konfliktov v ženskih timih,

- skrivnosti ženske motivacije – kaj so dejavniki zadovoljstva oz. kaj osrečuje ženske.

Pridružite se nam, informacije o terminih in lokacijah so na voljo TUKAJ.

 • V pripravi je novela Zakona o gimnazijah


  Na portalu e-demokracija je objavljen predlog novega Zakona o gimnazijah

  S predlaganimi rešitvami se bolj natančno opredelijo in definirajo posamezne izvedbene o ureditev področja vzporednega izobraževanja ter pravicami, ki izhajajo iz tega izobraževanja, opravičevanje odsotnosti polnoletnih dijakov od pouka in posredovanje podatkov njihovim staršem, ki jih preživljajo, vzgojno delovanje ter razlogi za izključitev ter izredno izobraževanje.

  Ta kot največjo spremembo predvideva nove določbe glede obveščanja staršev dijakov, ki so že polnoletni, in na novo določa postopek opravičevanja odsotnosti dijaka.

  V zadnjih novelah srednješolskih zakonov, ki so se začeli uporabljati s tem šolskim letom, se je urejanje opravičevanja odsotnosti dijaka od pouka preneslo iz podzakonskega akta na zakonsko raven, pri čemer pa so se določbe o opravičevanju odsotnosti od pouka razlikovale glede na mladoletnega ali polnoletnega dijaka. Zadnji noveli zakonov sta določali, da polnoletni dijak svojo odsotnost od pouka opravičuje sam, za mladoletnega dijaka pa to storijo starši. V predlagani spremembi zakonov pa se izenačuje obravnavo vseh dijakov v zvezi z njihovo odsotnostjo od pouka, kar pomeni, da se bodo šola in tudi starši polnoletnega dijaka medsebojno obveščali v zvezi z njegovo odsotnostjo tudi po doseženi polnoletnosti.

 • V pripravi je novela Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju


  Na portalu e-demokracija je objavljen predlog novega Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju

  Ta kot največjo spremembo predvideva nove določbe glede obveščanja staršev dijakov, ki so že polnoletni, in na novo določa postopek opravičevanja odsotnosti dijaka.

  V zadnjih novelah srednješolskih zakonov, ki so se začeli uporabljati s tem šolskim letom, se je urejanje opravičevanja odsotnosti dijaka od pouka preneslo iz podzakonskega akta na zakonsko raven, pri čemer pa so se določbe o opravičevanju odsotnosti od pouka razlikovale glede na mladoletnega ali polnoletnega dijaka. Zadnji noveli zakonov sta določali, da polnoletni dijak svojo odsotnost od pouka opravičuje sam, za mladoletnega dijaka pa to storijo starši. V predlagani spremembi zakonov pa se izenačuje obravnavo vseh dijakov v zvezi z njihovo odsotnostjo od pouka, kar pomeni, da se bodo šola in tudi starši polnoletnega dijaka medsebojno obveščali v zvezi z njegovo odsotnostjo tudi po doseženi polnoletnosti.

 • Nov predlog Zakona o vrtcih v obravnavi v DZ


  V obravnavi v Državnem zboru Republike Slovenije je predlog Zakona o vrtcih.

  Ta bi prinesel ponovno uvedbo nižje cene vrtca za prvega otroka ter brezplačnega vrtca za drugega in vse naslednje, ki so hkrati vpisani v vrtec. Prav tako bi za otroka, ki bi dopolnil pet let starosti, starši plačali le 50 % plačila, ki bi jim v skladu z zakonom bil določen kot znesek za plačilo vrtca.

  Besedilo predloga je na voljo TUKAJ

 • V pripravi je nov predlog Zakona o osnovni šoli


  Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so pripravili predlog sprememb in dopolnitev Zakona o osnovni šoli, ki prinaša spremembe na področju izvajanja razširjenega programa in pri uvajanju drugega tujega jezika v obvezni program, podrobnejše opredelitve izvajanja programa šole v naravi in spremembe pri nacionalnem preverjanju znanja.

 • V pripravi je nov Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju


  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo nov predlog Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki je sedaj v medresorskem usklajevanju.

  Predlog pravilnika je na voljo TUKAJ

 • V pripravi sta dva nova pravilnika o vrednotenju materialnih stroškov


  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Ministrstvo) je pripravilo osnutek k dvema pravilnikoma o vrednotenju materialnih stroškov, in sicer:

  • Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov za izvedbo programa osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom in
  • Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.
 • V pripravi je nov PRAVILNIK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI PRAVILNIKA O NORMATIVIH IN STANDARDIH ZA IZVAJANJE PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE


  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Ministrstvo) je pripravilo osnutek Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

  V 43.a členu Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14 in 64/15, v nadaljevanju: pravilnik) je določeno, da merila in kriterije za plačilo ur dodatne strokovne pomoči za učence s posebnimi potrebami, namenjenih učni pomoči in ure dodatne strokovne pomoči za učence tujce določi minister, pristojen za šolstvo.

 • NOV KATALOG IZOBRAŽEVANJ KATIS ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017


  Objavljen je NOV Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja KATIS za šolsko leto 2016/2017

  Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja KATIS za šolsko leto 2016/2017

  V tem šolskem letu je tudi tokrat na voljo več kot 200 različnih študijskih programov, posodobitvenih programov in ostalih enodnevnih ali več dnevnih izobraževanj. 

  Več informacij je na voljo na povezavi: https://lim3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx

  Katalog je na voljo na povezavi: https://lim3.mss.edus.si/katis/Katalogi/KATALOG1617.pdf

 • NOV KATALOG IZOBRAŽEVANJ KATIS ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016


  Objavljen je NOV Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja KATIS za šolsko leto 2015/2016

  Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja KATIS za šolsko leto 2015/2016

  V tem šolskem letu je na voljo več kot 200 različnih študijskih programov, posodobitvenih programov in ostalih enodnevnih ali več dnevnih izobraževanj. 

  Več informacij je na voljo na povezavi: http://eportal.mss.edus.si/portal/web/guest

  Katalog je na voljo na povezavi: https://lim3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx

   

   

 • AKTUALNO - Ocenjevanje in napredovanje v javnem sektorju v 2019 - na kaj morate biti pozorni?


  Na področju napredovanja javnih uslužbencev v letu 2019 ni več interventnih ukrepov, saj je dosedanji interventni ukrep glede zamika izplačila plače, ki je javnemu uslužbencu pripadala zaradi napredovanja v višji plačni razred, s spremembo ZSPJS postal trajni ukrep.

  POMEMBNO:

  ZSPJS-V, Uradni list RS, št. 84/18, v tretjem odstavku 16. člena določa:

  »Javni uslužbenec oziroma funkcionar, ki napreduje v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, pridobi pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom 1. decembra leta, v katerem je napredoval.«

  Ne glede na zamik izplačila pa je treba vse postopke ocenjevanja in preverjanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred izvesti v rokih in na način, kot to urejata ZSPJS in Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačni razred.

  Torej je treba pri ocenjevanju in preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred upoštevati predpise in postopke ter pravila, ki izhajajo iz zakona in uredbe.

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Naročite se na novice

 

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Avtorji

Navodila za uporabo

smaller font reset font larger font