Najnovejše

Tema tedna

V pripravi

Sodna praksa in odločbe / Mnenja in odločbe Informacijskega pooblaščenca

Objava podatkov o dodatkih in delovni uspešnosti javnih uslužbencev na interni oglasni deski

11. 5. 2021

Kadri / Vloga sindikata oziroma delavskega zaupnika

Delo sindikalnih predstavnikov v vzgojno-izobraževalnem zavodu

10. 5. 2021

Odgovori na vprašanja / Kadri

Zaposlitev pomočnika ravnatelja za nedoločen čas

07. 5. 2021

Sodna praksa in odločbe / Mnenja in odločbe Informacijskega pooblaščenca

Objava zapisnikov sveta staršev in (delna) anonimizacija osebnih podatkov

06. 5. 2021

Odgovori na vprašanja / Administracija

Postopek imenovanja pomočnika ravnatelja - razpis in pooblastilo

05. 5. 2021

Sodna praksa in odločbe / Mnenja in odločbe Informacijskega pooblaščenca

Vpogled v originalen izvid testiranja za Covid-19 pri zaposlenem v vzgoji in izobraževanju

05. 5. 2021

Sodna praksa in odločbe / Mnenja in odločbe Informacijskega pooblaščenca

Razkritje podatkov o izobraževanju polnoletnih oseb

04. 5. 2021

eravnatelj.jpg
Spletni dostop
Spletni dostop vključuje:
 • Neomejen dostop do portala

 • Strokovna pomoč

 • Digitalni vzorci za takojšno uporabo

 • Vse posodobitve in nadgradnje v obdobju enega leta

 • Dostop preko vseh naprav

 • Minimalno dva brezplačna webinarja

 • Spletna izdaja Priročnika za ravnatelje

prirocnik-za-ravnatelje-s-spletnim-sticiscem-e-ravnatelj-poslovna-2-720x600.jpg
Spletni dostop + tiskana izdaja
Spletni dostop + tiskana izdaja vključuje:
 • Neomejen dostop do portala

 • Strokovna pomoč

 • Digitalni vzorci za takojšno uporabo

 • Vse posodobitve in nadgradnje v obdobju enega leta

 • Dostop preko vseh naprav

 • Minimalno dva brezplačna webinarja

 • Tiskana izdaja Priročnika za ravnatelje

 • Spletna izdaja Priročnika za ravnatelje