Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Varnost živil po sistemu HACCP - aktualni pristopi in novi trendi

varnost zivil po haccp

Ponudniki hrane v objektih za pripravo hrane morate po določbah ZZUZIS v notranjem nadzoru spremljati in zagotavljati zdravstveno ustreznost živil in pitne vode ter upoštevati vse zahteve živilske zakonodaje. Nadzor na tem področju izvajajo štiri različne inšpekcijske službe, ki vedno pogosteje in natančneje nadzorujejo kakovost, varnost po HACCP sistemu, higieno, sledljivost, označevanje živil in ustrezno vodenje pripadajoče dokumentacije.

Kot odgovorna oseba za notranji nadzor morate poskrbeti za zakonodajno skladno delo, vsakodnevno pa se tudi soočate z izzivi na področju zagotavljanja hladne verige, sledljivosti, označevanja živil, čiščenja in usposabljanja zaposlenih ter sprememb zakonodaje na področju zagotavljanja varnosti živil.

Novosti in njihovo vpeljavo v prakso bo predstavildr. Mojca Jevšnik.

Datum: 14. februar 2019, več o seminarju TUKAJ

 

Vodenje ženskega tima

775200 web

Če imate v vaši delovni sredini veliko ženskih sodelavk, vas vabimo na praktično delavnico, ki vam bo služila kot odličen vir uporabnega znanja.

Na delavnici boste iz zelo praktičnega zornega kota izvedeli:

- kaj so glavne razlike med ženskim in moškim načinom vodenja – prednosti in pomanjkljivosti,

- kaj so glavne razlike med moškimi in ženskimi timi,

- kako voditi ženski tim: nasveti za moške vodje + nasveti za ženske vodje,

- kako upravljati s toksičnimi ženskimi profili,

- kako obvladovati glavne vzroke konfliktov v ženskih timih,

- skrivnosti ženske motivacije – kaj so dejavniki zadovoljstva oz. kaj osrečuje ženske.

Pridružite se nam, informacije o terminih in lokacijah so na voljo TUKAJ.

 • V pripravi je Pravilnik o spremembi Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole


  Na MIZŠ so pripravili spremembo Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole, kjer bi v 4. členu bil črtan 2. odstavek. 

 • V pripravi je Pravilnik o spremembi Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole


  Na MIZŠ so pripravili spremembo Pravilnika o šolskem koledarju za oglasbene šole, kjer bi v 8. členu bil črtan 2. odstavek. 

 • Nov predlog Zakona o vrtcih v obravnavi v DZ


  V obravnavi v Državnem zboru Republike Slovenije je predlog Zakona o vrtcih.

  Ta bi prinesel ponovno uvedbo nižje cene vrtca za prvega otroka ter brezplačnega vrtca za drugega in vse naslednje, ki so hkrati vpisani v vrtec. Prav tako bi za otroka, ki bi dopolnil pet let starosti, starši plačali le 50 % plačila, ki bi jim v skladu z zakonom bil določen kot znesek za plačilo vrtca.

  Besedilo predloga je na voljo TUKAJ

 • V pripravi je nov predlog Zakona o osnovni šoli


  Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so pripravili predlog sprememb in dopolnitev Zakona o osnovni šoli, ki prinaša spremembe na področju izvajanja razširjenega programa in pri uvajanju drugega tujega jezika v obvezni program, podrobnejše opredelitve izvajanja programa šole v naravi in spremembe pri nacionalnem preverjanju znanja.

 • V pripravi je nov Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju


  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo nov predlog Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki je sedaj v medresorskem usklajevanju.

  Predlog pravilnika je na voljo TUKAJ

 • V pripravi sta dva nova pravilnika o vrednotenju materialnih stroškov


  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Ministrstvo) je pripravilo osnutek k dvema pravilnikoma o vrednotenju materialnih stroškov, in sicer:

  • Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov za izvedbo programa osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom in
  • Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.
 • V pripravi je nov PRAVILNIK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI PRAVILNIKA O NORMATIVIH IN STANDARDIH ZA IZVAJANJE PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE


  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Ministrstvo) je pripravilo osnutek Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

  V 43.a členu Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14 in 64/15, v nadaljevanju: pravilnik) je določeno, da merila in kriterije za plačilo ur dodatne strokovne pomoči za učence s posebnimi potrebami, namenjenih učni pomoči in ure dodatne strokovne pomoči za učence tujce določi minister, pristojen za šolstvo.

 • NOV KATALOG IZOBRAŽEVANJ KATIS ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017


  Objavljen je NOV Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja KATIS za šolsko leto 2016/2017

  Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja KATIS za šolsko leto 2016/2017

  V tem šolskem letu je tudi tokrat na voljo več kot 200 različnih študijskih programov, posodobitvenih programov in ostalih enodnevnih ali več dnevnih izobraževanj. 

  Več informacij je na voljo na povezavi: https://lim3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx

  Katalog je na voljo na povezavi: https://lim3.mss.edus.si/katis/Katalogi/KATALOG1617.pdf

 • NOV KATALOG IZOBRAŽEVANJ KATIS ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016


  Objavljen je NOV Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja KATIS za šolsko leto 2015/2016

  Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja KATIS za šolsko leto 2015/2016

  V tem šolskem letu je na voljo več kot 200 različnih študijskih programov, posodobitvenih programov in ostalih enodnevnih ali več dnevnih izobraževanj. 

  Več informacij je na voljo na povezavi: http://eportal.mss.edus.si/portal/web/guest

  Katalog je na voljo na povezavi: https://lim3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx

   

   

 • AKTUALNO - Novosti na področju delovnih razmerij, plač in drugih stroškov dela v letu 2019 (dopolnjeno)


  Novosti na področju delovnih razmerij, plač in drugih stroškov dela ter posebnosti na področju vzgoje in izobraževanja

  Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja so se dogovorili glede plač, drugih stroškov dela ter glede nekaterih sprememb na področju pravic javnih uslužbencev. Določene spremembe, predvsem glede redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela so začasne, zamik izplačila napredovanj v višji plačni razred in v višji naziv pa je trajna sprememba. Sklenjen je bil Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 80/18, hkrati pa so bili v istem Uradnem listu objavljeni tudi stavkovni sporazumi in aneksi h kolektivnim pogodbam:

  I. Stavkovni sporazumi:

  1. Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije,
  2. Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije,
  3. Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije,
  4. Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev  med Vlado Republike Slovenije in sindikati, vključenimi v Koordinacijo stavkovnih odborov sin­dikatov javnega sektorja.

  II. Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev:

  1. Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS),
  2. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji,
  3. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del,
  4. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del,
  5. Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi,
  6. Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost,
  7. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
  8. Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji,
  9. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi Javnega gospodarskega zavoda Brdo Protokolarne storitve Republike Slovenije – tarifni del,
  10. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost – tarifni del,
  11. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost– tarifni del,
  12. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije,
  13. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora – tarifni del,
  14. Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji.

  Dogovor, stavkovni sporazumi in aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev veljajo od 7. 12. 2018 in so podlaga za spremembe sistemizacij delovnih mest, kjer je treba spremeniti plačne razrede pri posameznih delovnih mestih in nazivih, na podlagi spremenjenih sistemizacij pa je treba javnim uslužbencem izdati anekse h pogodbam o zaposlitvi, v katerih se jim določita višji plačni razred in postopno izplačilo. V primerih, ko so bila določena nova delovna mesta, pa je treba javnim uslužbencem izdati pogodbo o zaposlitvi.

Skupna točka novic, idej, majhnih in velikih zanimivosti. Ravnatelje, strokovne delavce ter tehnično-administrativno osebje ažurno obveščamo z novostmi na področju zakonodaje, stroke, delimo mnenja in zbiramo vaše utrinke.

Šolski forum

Obiščite našo Facebook stran. Ne pozabite všečkati :)

like

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik m

Strokovnjak odgovarja

Imate vprašanje? Pošljite ga. Za uspešno posredovano vprašanje obvezno izpolnite vsa štiri polja in kliknite pošlji.

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Naročite se na novice

 

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Spletno stičišče za vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov
e-Ravnatelj     ISSN 2463-8196

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik za ravnatelje je edinstven pripomoček za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v Priročniku za ravnatelje v tiskani obliki in na spletnem stičišču e-Ravnatelj. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem stičišču dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Avtorji

Navodila za uporabo

smaller font reset font larger font