Video seminarji

16. 5. 2024

Šolski sklad in sklad vrtca po novem

Med večjimi spremembami je s novelo ZOFVI doživelo tudi delovanje šolskih skladov in skladov vrtca, med najpomembnejšimi pa to, da lahko prejemate donacije dohodnine državljanov. Tako je pomembno, da veste, kaj morate pri tem urediti, da boste ta sredstva lahko tudi prejemali.Seznanite se s pomembnimi informacijami, ki jih potrebujete ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 2. 2024

Ocenjevanje delovne uspešnosti in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2024

Tudi v letu 2024 se bo za zaposlene v javnem sektorju izvajalo ocenjevanje delovne uspešnosti  ter preverjalo izpolnjevanje pogojev za napredovanje v višji plačni razred. S spremembami Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 121/21) je bil  sicer spremenjen rok za preverjanje izpolnjevanja pogojev ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 1. 2024

Letno poročilo 2023 za javni sektor – zadnji napotki za izdelavo

Na seminarju so predstavljeni napotki za pravilno izdelavo letnega poročila in davčnega obračuna za posredne in neposredne proračunske uporabnike.Vsebina:Pregled zakonskih podlag pri sestavi letnega poročila za leto 2023 za javni sektorRazkritja po računovodskih izkazihPopis sredstev in obveznostiSplošno o davčnem obračunu DDPOPosebnosti davčnega obračuna glede ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 8. 2023

Pogodba o zaposlitvi in novosti v vzgoji in izobraževanju po noveli ZOFVI-P

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-P) je bil 30. 6. 2023 objavljen v Uradnem listu RS, velja pa od 1. julija 2023 dalje. S to spremembo ZOFVI zakonodajalec poudarja, da bo, upoštevaje tudi kadrovske izzive na področju vzgoje in izobraževanja, zaposlovanje vzgojiteljev ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 8. 2022

Obvezen sprejem cenika in pravilnika za opravljanje tržne dejavnosti za javne zavode

Po določbah Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (UL št. 11/2022) morate tisti javni zavodi, ki poleg javne službe opravljate tudi tržne dejavnosti, pripraviti, sprejeti in javno objavit nov cenik ter interni akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu.Ker ...
Samo za aktivne naročnike:
18. 2. 2022

Odvetnica odgovarja – kako ukrepati v primeru kršitve pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju

Avtor: Tanja Bohl
Temeljna obveznost delavca je izpolnjevanje pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Če delavec te obveznosti krši, ima delodajalec več možnosti – pri lažjih kršitvah lahko zoper delavca sproži disciplinski postopek ali vroči pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, pri hujših in ponavljajočih pa lahko uvede postopek redne ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 11. 2021

Nove zdravstvene diete v javni prehrani

Kako nuditi ustrezno prehransko podporo otrokom, mladostnikom in odraslim pri motnjah presnove?Ali veste:katere so najpogostejše motnje v presnovi beljakovin (fenilketonurija, homocisteinurija …);katere so najpogostejše motnje v presnovi ogljikovih hidratov (bolezen skladiščenja glikogena, galaktozemija …);zakaj so otroci s pomanjkanjem transporterja GLUT 1 za glukozo v možgane na doživljenski ketogeni ...
Samo za aktivne naročnike:
19. 11. 2021

Naročanje živil po spremembi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)

1.januarja 2022 začne veljati sprememba Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B).Ker je nabava živil v javnem sektorju urejena z določili tega zakona, boste morali kot naročnik pri pripravi razpisa javnega naročila za nabavo živil ali kot ponudnik za prijavo na tovrstne razpise javnega naročila upoštevati nove ter aktualne določbe ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 6. 2021

Posebnosti zaposlovanja v vzgoji in izobraževanju

Zaradi posebnosti delovanja v vzgoji in izobraževanju, kar je povezano tudi s posebnostmi pri zaposlovanju, se odgovorni soočate z dilemami in vprašanji glede pravilnosti postopkov. Sprašujete se, ali ste vse postopke sklenitve ali prekinitve pogodbe o zaposlitvi izpeljali pravilno in v skladu z delovnopravno zakonodajo, kolektivno pogodbo ter ZOFVI.Zaradi ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 1. 2021

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Avtor: Tanja Bohl
Pravnica Tanja Bohl, specialistka za odpovedi pogodbe o zaposlitvi, v video seminarju podaja:natančne obrazložitve postopkov odpovedi po ZDR-1,natančna navodila za izpeljavo posameznih postopkov odpovedi,praktične primere in sodno prakso, za dosledno izvajanje.
Samo za aktivne naročnike:
21. 12. 2020

Varstvo osebnih podatkov v računovodstvu s poudarkom na obračunu plač

Cilj seminarja je predstaviti določila GDPR in obveznosti, ki vplivajo na delo računovodij. Izpostavili bomo pomembne vidike varovanja osebnih podatkov na področju računovodstva ter kako se lahko z vidika GDPR zagotoviti varno upravljanje in obdelava osebnih podatkov zaposlenih. Zelo pomembno je, da tako subjekti javnega in zasebnega prava zagotovijo zakonskim ...
Samo za aktivne naročnike:
06. 7. 2020

Higiena v vrtcih in šolah po novem

Epidemija je preklicana, strogi higienski ukrepi za zagotavljanje ustrezne higiene v vrtcih in šolah pa ne. Po nekaterih napovedih bodo ti postali kar stalni, zato bodite pripravljeni – ustrezno prilagodite sistem HACCP ter ostalo potrebno dokumentacijo, osvežite plan čiščenja in skupaj z zaposlenimi posodobite ter optimizirajte delovne postopke čiščenja tako, da ...
Samo za aktivne naročnike:
01. 7. 2020

Obvezna skrb za pitno vodo v izrednih razmerah

Zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa SARS-CoV-2 so v času razglasitve epidemije številne ustanove začasno zaprle svoja vrata. Posledično je prišlo do zastoja pitne vode v hišnem vodovodnem omrežju, kar povzroči poslabšanje kakovosti pitne vode in potencialno nevarnost za zdravje ljudi.Komunalna podjetja, režijski obrati in ostali, ki skrbijo za javno ...
Samo za aktivne naročnike: