Video seminarji

30. 9. 2021

Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja v javnem sektorju v letu 2021

Pri določanju in izplačevanju plač ter povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja bo treba od junija 2021 dalje upoštevati tudi vse spremembe, ki so bile uveljavljene v začetku junija 2021 v okviru odprave varčevalnih ukrepov na tem področju. Zakonito in pravilno urejanje delovnih razmerij ter izplačevanje plač in ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 8. 2021

Šola v naravi – finančni vidik

V nadzorih Inšpektorata RS za šolstvo in šport ter pregledih notranjih revizorjev se pri financiranju šole v naravi vedno znova najde veliko kršitev. Obseg stroškov, ki jih po Pravilniku o financiranju šole v naravi prejmete s strani MIZŠ, je znan, veliko pa je dilem iz prakse, ki niso čisto jasne ...
Samo za aktivne naročnike:
08. 7. 2021

Spremembe na področju povračil stroškov in drugih prejemkov v povezavi z odpravo varčevalnih ukrepov

Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja so sklenili Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021. Na podlagi dogovora so bili sklenjeni tudi aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 6. 2021

Posebnosti zaposlovanja v vzgoji in izobraževanju

Zaradi posebnosti delovanja v vzgoji in izobraževanju, kar je povezano tudi s posebnostmi pri zaposlovanju, se odgovorni soočate z dilemami in vprašanji glede pravilnosti postopkov. Sprašujete se, ali ste vse postopke sklenitve ali prekinitve pogodbe o zaposlitvi izpeljali pravilno in v skladu z delovnopravno zakonodajo, kolektivno pogodbo ter ZOFVI.Zaradi ...
Samo za aktivne naročnike:
08. 2. 2021

Delovna razmerja, plače in drugi stroški dela v javnem sektorju v 2021

Pri urejanju delovnih razmerij, določanju in obračunu plač ter pri izplačevanju povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja bo treba v letu 2021 upoštevati tudi vse spremembe, ki so bile uveljavljene v letu 2020. Zakonito in pravilno urejanje delovnih razmerij ter izplačevanje plač in drugih stroškov je namreč temelj ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 2. 2021

Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v 2021 – odgovori na vaša vprašanja

Tudi v letu 2021 se bo za zaposlene v javnem sektorju izvajalo ocenjevanje delovne uspešnosti ter preverjalo izpolnjevanje pogojev za napredovanje v višji plačni razred.Aktivnosti v zvezi s tem se začnejo v januarju in se zaključijo v marcu, zato je potrebno, da se odgovorne osebe pri subjektih javnega sektorja ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 2. 2021

Priprave na davčni obračun 2020 za javni sektor

Na kaj morate biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2020:Splošno o davčnem obračunu DDPOPosebnosti davčnega obračuna glede na Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti za javni sektorPosebnosti popravkov prihodkov in odhodkov v JSDavčno priznani prihodki in odhodkiDavčne olajšaveDavčna osnovaPopis sredstev in ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 1. 2021

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Avtor: Tanja Bohl
Pravnica Tanja Bohl, specialistka za odpovedi pogodbe o zaposlitvi, v video seminarju podaja:natančne obrazložitve postopkov odpovedi po ZDR-1,natančna navodila za izpeljavo posameznih postopkov odpovedi,praktične primere in sodno prakso, za dosledno izvajanje.
Samo za aktivne naročnike:
21. 12. 2020

Varstvo osebnih podatkov v računovodstvu s poudarkom na obračunu plač

Cilj seminarja je predstaviti določila GDPR in obveznosti, ki vplivajo na delo računovodij. Izpostavili bomo pomembne vidike varovanja osebnih podatkov na področju računovodstva ter kako se lahko z vidika GDPR zagotoviti varno upravljanje in obdelava osebnih podatkov zaposlenih. Zelo pomembno je, da tako subjekti javnega in zasebnega prava zagotovijo zakonskim ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 11. 2020

Odgovori na vprašanja: Vpliv petega korona paketa na javni sektor

Zaradi okužb in širjenja virusa COVID-19, kar vpliva tudi na izvajanje javnih storitev in na status zaposlenih oziroma na možnosti opravljanja dela je Državni zbor sprejel Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (s kratico ZZUOOP). Zakon vsebuje začasne ukrepe tako za gospodarstvo kot tudi za javni ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 11. 2020

Izplačevanje redne delovne uspešnosti javnim uslužbencev v letu 2020

Po večletni zamrznitvi izplačevanja redne delovne uspešnosti je od 1. 7. 2020 dalje izplačilo redne delovne uspešnosti skladno z ZSPJS in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor spet mogoče. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi ...
Samo za aktivne naročnike:
06. 7. 2020

Higiena v vrtcih in šolah po novem

Epidemija je preklicana, strogi higienski ukrepi za zagotavljanje ustrezne higiene v vrtcih in šolah pa ne. Po nekaterih napovedih bodo ti postali kar stalni, zato bodite pripravljeni – ustrezno prilagodite sistem HACCP ter ostalo potrebno dokumentacijo, osvežite plan čiščenja in skupaj z zaposlenimi posodobite ter optimizirajte delovne postopke čiščenja tako, da ...
Samo za aktivne naročnike:
01. 7. 2020

Obvezna skrb za pitno vodo v izrednih razmerah

Zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa SARS-CoV-2 so v času razglasitve epidemije številne ustanove začasno zaprle svoja vrata. Posledično je prišlo do zastoja pitne vode v hišnem vodovodnem omrežju, kar povzroči poslabšanje kakovosti pitne vode in potencialno nevarnost za zdravje ljudi.Komunalna podjetja, režijski obrati in ostali, ki skrbijo za javno ...
Samo za aktivne naročnike:
15. 5. 2020

Prilagoditev higienskih ukrepov pri pripravi in postrežbi obrokov v vrtcu in šoli zaradi COVID-19

Zaradi omejevalnih ukrepov pri epidemiji s COVID-19 so vrata zaprli vsi slovenski vrtci in šole. Ali razmišljate tudi o tem: "Kaj se bo zgodilo po odprtju?" V skladu z navodili MIZ ter posebnih navodil NIJZ ter drugih pristojnih institucij bo pa do sedaj zadostne preventivne ukrepe treba zaostriti! Z ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 5. 2020

Računovodski vidik obračuna plače in nadomestil po interventnem zakonu s praktičnimi primeri za javni sektor

Aktualne teme in odgovore na vprašanja, ki se v času trajanja izrednih razmer pojavljajo glede obračunov plač za različne oblike dela, obračunov nadomestil in povračil lahko spremljate na posnetku spletnega seminarja, kjer predavateljica Majda Gominšek obravnava:Posebnosti obračuna plač v javnem sektorju v času epidemije (delo od doma, čakanje na ...
Samo za aktivne naročnike: