Video seminarji

05. 1. 2021

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Avtor: Tanja Bohl
Pravnica Tanja Bohl, specialistka za odpovedi pogodbe o zaposlitvi, v video seminarju podaja:natančne obrazložitve postopkov odpovedi po ZDR-1,natančna navodila za izpeljavo posameznih postopkov odpovedi,praktične primere in sodno prakso, za dosledno izvajanje.
Samo za aktivne naročnike:
21. 12. 2020

Varstvo osebnih podatkov v računovodstvu s poudarkom na obračunu plač

Cilj seminarja je predstaviti določila GDPR in obveznosti, ki vplivajo na delo računovodij. Izpostavili bomo pomembne vidike varovanja osebnih podatkov na področju računovodstva ter kako se lahko z vidika GDPR zagotoviti varno upravljanje in obdelava osebnih podatkov zaposlenih. Zelo pomembno je, da tako subjekti javnega in zasebnega prava zagotovijo zakonskim ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 11. 2020

Odgovori na vprašanja: Vpliv petega korona paketa na javni sektor

Zaradi okužb in širjenja virusa COVID-19, kar vpliva tudi na izvajanje javnih storitev in na status zaposlenih oziroma na možnosti opravljanja dela je Državni zbor sprejel Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (s kratico ZZUOOP). Zakon vsebuje začasne ukrepe tako za gospodarstvo kot tudi za javni ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 11. 2020

Izplačevanje redne delovne uspešnosti javnim uslužbencev v letu 2020

Po večletni zamrznitvi izplačevanja redne delovne uspešnosti je od 1. 7. 2020 dalje izplačilo redne delovne uspešnosti skladno z ZSPJS in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor spet mogoče. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi ...
Samo za aktivne naročnike:
06. 7. 2020

Higiena v vrtcih in šolah po novem

Epidemija je preklicana, strogi higienski ukrepi za zagotavljanje ustrezne higiene v vrtcih in šolah pa ne. Po nekaterih napovedih bodo ti postali kar stalni, zato bodite pripravljeni – ustrezno prilagodite sistem HACCP ter ostalo potrebno dokumentacijo, osvežite plan čiščenja in skupaj z zaposlenimi posodobite ter optimizirajte delovne postopke čiščenja tako, da ...
Samo za aktivne naročnike:
01. 7. 2020

Obvezna skrb za pitno vodo v izrednih razmerah

Zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa SARS-CoV-2 so v času razglasitve epidemije številne ustanove začasno zaprle svoja vrata. Posledično je prišlo do zastoja pitne vode v hišnem vodovodnem omrežju, kar povzroči poslabšanje kakovosti pitne vode in potencialno nevarnost za zdravje ljudi.Komunalna podjetja, režijski obrati in ostali, ki skrbijo za javno ...
Samo za aktivne naročnike:
15. 5. 2020

Prilagoditev higienskih ukrepov pri pripravi in postrežbi obrokov v vrtcu in šoli zaradi COVID-19

Zaradi omejevalnih ukrepov pri epidemiji s COVID-19 so vrata zaprli vsi slovenski vrtci in šole. Ali razmišljate tudi o tem: "Kaj se bo zgodilo po odprtju?" V skladu z navodili MIZ ter posebnih navodil NIJZ ter drugih pristojnih institucij bo pa do sedaj zadostne preventivne ukrepe treba zaostriti! Z ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 5. 2020

Računovodski vidik obračuna plače in nadomestil po interventnem zakonu s praktičnimi primeri za javni sektor

Aktualne teme in odgovore na vprašanja, ki se v času trajanja izrednih razmer pojavljajo glede obračunov plač za različne oblike dela, obračunov nadomestil in povračil lahko spremljate na posnetku spletnega seminarja, kjer predavateljica Majda Gominšek obravnava:Posebnosti obračuna plač v javnem sektorju v času epidemije (delo od doma, čakanje na ...
Samo za aktivne naročnike: