Video seminarji

06. 7. 2020

Higiena v vrtcih in šolah po novem

Epidemija je preklicana, strogi higienski ukrepi za zagotavljanje ustrezne higiene v vrtcih in šolah pa ne. Po nekaterih napovedih bodo ti postali kar stalni, zato bodite pripravljeni – ustrezno prilagodite sistem HACCP ter ostalo potrebno dokumentacijo, osvežite plan čiščenja in skupaj z zaposlenimi posodobite ter optimizirajte delovne postopke čiščenja tako, da ...
Samo za aktivne naročnike:
01. 7. 2020

Obvezna skrb za pitno vodo v izrednih razmerah

Zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa SARS-CoV-2 so v času razglasitve epidemije številne ustanove začasno zaprle svoja vrata. Posledično je prišlo do zastoja pitne vode v hišnem vodovodnem omrežju, kar povzroči poslabšanje kakovosti pitne vode in potencialno nevarnost za zdravje ljudi.Komunalna podjetja, režijski obrati in ostali, ki skrbijo za javno ...
Samo za aktivne naročnike:
15. 5. 2020

Prilagoditev higienskih ukrepov pri pripravi in postrežbi obrokov v vrtcu in šoli zaradi COVID-19

Zaradi omejevalnih ukrepov pri epidemiji s COVID-19 so vrata zaprli vsi slovenski vrtci in šole. Ali razmišljate tudi o tem: "Kaj se bo zgodilo po odprtju?" V skladu z navodili MIZ ter posebnih navodil NIJZ ter drugih pristojnih institucij bo pa do sedaj zadostne preventivne ukrepe treba zaostriti! Z ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 5. 2020

Računovodski vidik obračuna plače in nadomestil po interventnem zakonu s praktičnimi primeri za javni sektor

Aktualne teme in odgovore na vprašanja, ki se v času trajanja izrednih razmer pojavljajo glede obračunov plač za različne oblike dela, obračunov nadomestil in povračil lahko spremljate na posnetku spletnega seminarja, kjer predavateljica Majda Gominšek obravnava:Posebnosti obračuna plač v javnem sektorju v času epidemije (delo od doma, čakanje na ...
Samo za aktivne naročnike: