Andreja Sraka

Andreja Sraka je univerzitetno diplomirana pedagoginja. Zaposlena je na Osnovni šoli Sveti Jurij kot šolska svetovalna delavka. Opravljala je delo učitelja v bolnišnični šoli, kjer se je srečala s problematiko nasilja v družini ter oblikami samopoškodovanja, ter delo spremljevalke otroka s posebnimi potrebami v vrtcu. Pri svojem delu se srečuje z vsemi vidiki svetovalnega dela, še posebej pa se ukvarja z obravnavo različnih oblik nasilja ter v zadnjem času z reševanjem socialno-ekonomskih stisk učencev in njihovih družin. Je aktivna prostovoljka in na šoli mentorica mladim prostovoljcem ter tudi koordinatorica različnih projektov (Popestrimo šolo) in izobraževanj (Sodobni pristopi k učenju) na šoli.

Nazaj