Breda Koren

Je vodja Službe za splošne zadeve v Službi Vlade RS za zakonodajo, kot univerzitetna diplomirana pravnica, opravlja naloge na področju delovnega prava in javnih uslužbencev, finančnega poslovanja, integritete na delovnem mestu, kadrovskega upravljanja, varstva pri delu in druge organizacijske naloge. Je sodnica porotnica na Delovnem sodišču v Ljubljani, svetovalka za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu in mediatorka.

Nazaj