Jan Brajer

dipl. san. inž.

Jan Brajer, dipl. san. inž., je zaposlen kot vodja prehrane in zdravstveno higienskega režima v vrtcu. Istočasno se 15 let ukvarja z izobraževanjem na področju stavbne higiene in higiene živil. Izdelal je interni standard higiene za šole, vrtce in zdravstvene ustanove, ki temelji na praktičnem usposabljanju izvajalcev čiščenja na daljši rok. Cilj usposabljanja zaposlenih je predvsem izboljšanje zavedanja odgovornosti do opravljenega dela, izpopolnjevanju znanja, ergonomije pri delu in dolgoročnih spremembah delovnih navad.

Nazaj