Jerneja Pogorevc

univ. dipl. prav.

Jerneja je po izobrazbi diplomirana varstvoslovka (Visoka policijsko-varnostna šola, 2000) in univerzitetna diplomirana pravnica (Pravna Fakulteta v Ljubljani, 2005). Zaposlena je kot sekretarka na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za javni sektor, Sektorju za organizacijo javnega sektorja ter za uslužbenski sistem, opravlja pa tudi dela in naloge v Sektorju za plače v javnem sektorju. Je članica Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije. Pred zaposlitvijo na Ministrstvu za javno upravo je bila od junija 2005 do oktobra 2018 zaposlena na Ministrstvu za notranje zadeve, Sekretariatu, Uradu za organizacijo in kadre, skoraj 5 let kot vodja Službe za delovnopravne zadeve. Bila je tudi nadomestna članica v Komisiji za razlago Kolektivne pogodbe za policiste.

Nazaj