mag. Katja Knez

Katja Knez je sekretarka na Ministrstvu za javno upravo, v Sektorju za plače v javnem sektorju. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana pravnica, z opravljenim znanstvenim magisterijem s pravnega področja in pravniškim državnim izpitom. Na Ministrstvu za javno upravo se ukvarja s plačnim sistemom javnega sektorja. Kot predavateljica je sodelovala na več usposabljanjih s področja plačnega sistema javnega sektorja. Je tudi avtorica številnih zakonskih in podzakonskih predlogov in pravnih mnenj v zvezi s plačami v javnem sektorju, članica komisije za razlago Kolektivne pogodbe za javni sektor, vodi medresorsko delovno skupino za enotno metodologijo obračunavanja in izplačevanja plač v javnem sektorju in je tudi ena od avtoric Komentarja Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Nazaj