mag. Mateja Avbreht

Mateja Avbreht je univerzitetna diplomirana ekonomistka in je magistrirala s področja državnih in evropskih študij. Kot vodja oddelka za opravljanje plačilnih storitev je zaposlena v Upravi Republike Slovenije za javna plačila vse od njene ustanovitve leta 2003.

Strokovno deluje na področju plačilnih storitev že od leta 1993, ko se je zaposlila pri takratni Službi družbenega knjigovodstva. Sodelovala je pri projektu vzpostavitve enotnega zakladniškega sistema, aktivno deluje v projektu SEPA, ki od leta 2004 poteka pod okriljem Združenja bank Slovenije, poleg tega pa sodeluje na strokovnih seminarjih in izobraževanjih s področja plačilnih storitev, plačilnih sistemov ter javnih financ, večkrat je sodelovala kot predavateljica v okviru internih izobraževanj ter imela prispevek na mednarodni konferenci klirinških hiš na temo vloge UJP pri vključevanju v okolje SEPA.