Mitja Žiher

Po zaključku šolanja na Pravni fakulteti v Mariboru se je leta 2005 zaposlil na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeva, kjer je podsekretar na Direktoratu za delovna razmerja in pravice dela. V okviru svojih delovnih nalog je sodeloval pri pripravi pokojninske reforme in bil eden izmed odgovornih za strokovno pripravo predloga Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) iz leta 2012 ter iz leta 2010. Redno sodeluje na domačih in tujih konferencah (GV, TAIEX Expert Mission ipd.) in je vladni predstavnik v Svetu Zavoda za pokojninska in invalidsko zavarovanja Slovenije. 

Nazaj