Slavko Krištofelc

Je univ. dipl. inž. elektrotehnike, zaposlen na Inšpektoratu RS za delo od leta 1998, zaseda delovno mesto Direktorja inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu od leta 2013 dalje. V začetnem obdobju delovanja na inšpektoratu je opravljal naloge inšpekcijskega nadzora. Sodeloval je tudi v različnih projektih, tudi v mednarodnih, kot so Phare in ILO Twinning projekti evaluacije na Malti in v Črni gori. Udeležuje se SLIC (Senior Labour Inspector Committee) sestankov in je bil član dveh SLIC delovnih skupin, WG Enforcement in WG Machex. V zadnjem obdobju je prioriteta vodenje področja varnosti in zdravja pri delu na inšpektoratu ter sodelovanje in osveščanje vseh, ki delujejo na tem področju.