mag. Andrej Zaman

Andrej Zaman je univerzitetni diplomirani politolog, leta 2008 pa je na Fakulteti za družbene vede magistriral s področja Politologije. Njegovo magistrsko delo z naslovom ''Decentralizacija osnovnega šolstva v Sloveniji - Vloga starševskih organizacij v slovenskem osnovnošolskem sistemu'' je bila prva politološka študija te teme v Sloveniji. V prostem času se že vrsto let aktivno ukvarja s problematiko sodelovanja staršev v osnovnošolskem sistemu, hkrati pa proučuje tudi načine sodelovanja staršev v šolskem sistemu v tujini in njihov vpliv v šolskih sistemih posameznih držav.

Nazaj