mag. Hermina Krajnc

Mag. Hermina Krajnc ima 20-letne izkušnje na področju financiranja javnih zavodov kot svetovalka in kot vodja oddelka za družbene dejavnosti v občinski upravi. Dragocene delovne izkušnje je pridobila na področju upravno-pravnih postopkov ter na področju izvajanja ustanoviteljskih obveznosti in pravic pri javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je občina.

Bila je tudi v.d. direktorice javnega zavoda, zadolžena in odgovorna za celotno poslovanje zavoda.

Poleg tega ima 12 let delovnih izkušenj na področju izvajanja notranje revizije, in sicer kot vodja službe za notranjo revizijo v občinski upravi in kot zunanja izvajalka notranje revizije v številnih občinah in javnih zavodih s področja šolstva, kulture, športa, zdravstva in sociale ter drugih proračunskih uporabnikih.

Nazaj