Tržna dejavnost v javnem zavodu in priprava cenika za prodajo blaga in storitev na trgu - rok do 12. 8. 2022 + VZOREC PRAVILNIKA

02. 8. 2022 | Avtor: mag. Hermina Krajnc

Predogled vsebine

V Uradnem listu št. 11/2022 z dne 28. 1. 2022 so bile objavljene Spremembe in dopolnitve Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ki med drugim določa novo podpoglavje 6.3.1.a »Usmeritve za opravljanje tržne dejavnosti«, ki obsega novi 119.a in 119. b člen.

Iz 119.a člena izhaja, da ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj