mag. Matjaž Kovač

Matjaž Kovač je univerzitetni diplomirani pravnik in magister pravnih znanosti. Zaposlen je na Direkciji Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, kjer je odgovoren za vodenje javnih naročil in sklepanje investicijskih pogodb. Je strokovnjak za gospodarsko pravo, pogodbeno pravo in davke ter zelo aktiven avtor na omenjenih področjih. Je višji predavatelj na Višji strokovni šoli v Celju za predmet Pogodbeno pravo ter na Višji strokovni šoli B2 IC za predmeta Poslovno pravo in Davki. Je tudi avtor strokovnih gradiv za izvajanje teh predmetov. Leta 2004 je izšla njegova knjiga Obdavčevanje svetovnega dohodka, leta 2007 je izšlo njegovo delo Prevozne pogodbe, leta 2008 je pripravil strokovni priročnik Davki od A do @ in leta 2009 monografijo  Javna naročila in javno-zasebno partnerstvo. Objavil je tudi veliko strokovnih člankov s področja davčnega in finančnega prava, prometnega oprava, gospodarskega prava in prava javnih naročil.

Nazaj