mag. Špela Kramberger

Je vodja Skupne notranjerevizijske službe na Skupni občinski upravi Maribor. Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani. Izkušnje s področja vodenja je pridobivala v več občinskih upravah. Magistrski študij je zaključila z analizo managementa občin in si pridobila naziv magistrica znanosti. Na področju lokalne samouprave dela več kot 25 let. V tem času si je pridobila delovne izkušnje s številnih področij javne uprave ter napredovala do naziva Inšpektorica višja svetnica. Že vrsto let sodeluje s stanovskimi združenji, na področju gospodarskih javnih služb pa tudi z drugimi pomembnimi deležniki v slovenskem prostoru. Tekom kariere je na občinski ravni vodila več evropskih projektov. Poleg vodenja uprave se je specializirala za izvajanje nadzora nad lokalnimi subjekti javnega prava ter za področje javnih naročil, na katerem je pridobila naziv strokovnjakinje. Je preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka, ukvarja pa se z revizijami poslovanja javnih zavodov, predvsem na področju vzgoje in izobraževanja.

Seznam člankov:

Nazaj