Ugotovitev in razporeditev presežka prihodkov nad odhodki

21. 11. 2019 | Avtor: mag. Špela Kramberger

Predogled vsebine

48. čl. Zakona o zavodih določa, da sme zavod ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno (to velja seveda tudi za presežek, ustvarjen na »trgu«).

Navedeno pomeni, da zavod z ugotovljenim presežkom ne more prosto razpolagati. Presežek se lahko porabi samo za namene opravljanja in razvoja dejavnosti (navedeno velja tudi za presežek iz tržne dejavnosti). K razporeditvi oziroma porabi mora podati soglasje tudi ustanovitelj javnega zavoda.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj