Obveznost priprave finančnih načrtov in poročil

25. 11. 2019 | Avtor: mag. Špela Kramberger

Predogled vsebine

Priprava proračuna in finančnega načrta

Pri pripravi proračuna in finančnega načrta je poleg določil 3. poglavja Zakona o javnih financah treba upoštevati tudi določila veljavnega Zakona o izvrševanju proračuna RS za določeno leto (trenutno veljavni ZIPRS1819).

Podrobnejše določbe glede priprave finančnih načrtov so opredeljene v 58. in 59. čl. ZIPRS1819.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj