Obvezen sprejem cenika in pravilnika za opravljanje tržne dejavnosti za javne zavode

22. 8. 2022 | Avtor: mag. Špela Kramberger

Predogled vsebine

Po določbah Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (UL št. 11/2022) morate tisti javni zavodi, ki poleg javne službe opravljate tudi tržne dejavnosti, pripraviti, sprejeti in javno objavit nov cenik ter interni akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu.

Ker pravilnik natančno določa tudi pravila, kdaj lahko javni zavod izvaja tržne dejavnosti, morate to opredeliti tudi v aktu o ustanovitvi javnega zavoda.

Napotke in priporočila predstavlja mag. Špela Kramberger, izkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka, in sicer:

  • Določbe Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ki opredeljujejo pravila tržne dejavnosti
  • Kaj je tržna dejavnost javnega zavoda in kdaj se lahko izvaja?
  • Pogoji za izvajanje tržne dejavnosti v javnem zavodu
  • Obveznost priprave novega cenika z obrazložitvijo, ki vsebuje kalkulativne osnove za oblikovanje cene proizvodov in storitev tržne dejavnost
  • Priprava akta, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu – obvezni elementi in priporočljive ureditve določb
  • Rok za pripravo cenika in akta ter postopek sprejema na svetu zavoda
  • Postopek spremembe akta o ustanovitvi javnega zavoda, kjer se opredelijo pogoji za izvajanje tržne dejavnosti
Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj