Pridobivanje sredstev za delovanje šolskega sklada (praznične tržnice, bazarji, namenitev dela dohodnine)

12. 12. 2022 | Avtor: mag. Špela Kramberger

Predogled vsebine

Prodaja izdelkov otrok na šolskih prazničnih tržnicah oziroma bazarjih

Zakon o varstvu potrošnikov določa, da je podjetje dolžno za prodano blago oziroma opravljeno storitev potrošniku izdati račun, razen če ni z drugim predpisom drugače določeno.

Podjetje je vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj