Izračun in poraba presežkov po novem fiskalnem pravilu

04. 1. 2018 | Avtor: mag. Špela Kramberger

Predogled vsebine

O Zakonu o fiskalnem pravilu

Na podlagi tretjega odstavka 148. čl. Ustave RS je bil 10. julija 2015 sprejet Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP), ki je začel veljati 25. julija 2015.

ZFisP ureja način in časovni okvir izvajanja srednjeročne uravnoteženosti prihodkov in izdatkov proračunov države brez zadolževanja ter merila za določitev izjemnih okoliščin, v katerih se lahko odstopi od srednjeročne uravnoteženosti in načina ravnanja ob njihovem nastanku oziroma prenehanju.

Ustava v drugem odstavku 148. čl. določa, da morajo biti vsi prihodki in izdatki proračunov države srednjeročno uravnoteženi brez zadolževanja ali pa morajo prihodki presegati izdatke. Od tega načela se lahko začasno odstopi samo v izjemnih okoliščinah za državo.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj