Sprememba ZOFVI-M omogoča, da se sredstva šolskega sklada oziroma sklada vrtca po novem namenijo tudi za pomoč socialno ogroženim otrokom

09. 11. 2021 | Avtor: mag. Špela Kramberger

Predogled vsebine

Zadnja sprememba ZOFVI namreč na novo opredeljuje namen porabe sredstev šolskega sklada, s čimer pa se spreminja tudi davčna obravnava takšnih izplačil.

Namen porabe sredstev šolskega sklada (zadnja sprememba 135. člena ZOFVI)

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) določa, da šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj