Ugotavljanje in poraba presežkov v vzgojno-izobraževalnih javnih zavodih

31. 8. 2020 | Avtor: mag. Špela Kramberger

Predogled vsebine

Na podlagi tretjega odstavka 148. čl. Ustave RS je bil 10. julija 2015 sprejet Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP), ki je začel veljati 25. julija 2015.

ZFisP ureja način in časovni okvir izvajanja srednjeročne uravnoteženosti prihodkov in izdatkov proračunov države brez zadolževanja ter merila za določitev izjemnih okoliščin, v ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj