Tržna dejavnost in izplačilo delovne uspešnosti

24. 5. 2019 | Avtor: mag. Špela Kramberger

Predogled vsebine

Javni zavod lahko poleg dejavnosti (negospodarske javne službe) opravlja tudi druge dejavnosti, s katero dopolnjuje svojo dejavnost (t.i. tržno dejavnost). Možnost izvajanja tržne dejavnosti mora izhajati in zakona, podzakonskega predpisa ali akta o ustanovitvi (npr. odloka o ustanovitvi javnega zavoda). Ustanovitelj je tisti, ki opredeli katero dejavnost lahko zavod ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj