Odvetnica odgovarja – kako ukrepati v primeru kršitve pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju

18. 2. 2022 | Avtor: Tanja Bohl

Predogled vsebine

Temeljna obveznost delavca je izpolnjevanje pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Če delavec te obveznosti krši, ima delodajalec več možnosti – pri lažjih kršitvah lahko zoper delavca sproži disciplinski postopek ali vroči pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, pri hujših in ponavljajočih pa lahko uvede postopek redne ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Tako morate delodajalci pri pojavu kršitve primerno ravnati in nikakor ne zanemariti dolžnega ravnanja – zaradi neodziva nadrejenega lahko kršitelj dobi občutek nedotaknjenosti, ostali zaposleni pa čutijo krivico.

Ker gre za izjemno občutljive in zahtevne postopke, ki lahko posledično vplivajo tudi na prenehanje pogodbe o zaposlitvi, je pomembno, da ste kot delodajalec seznanjeni s posameznimi postopki, pri katerih morate upoštevati pravila vrednotenja posamezne kršitve, zakonske roke ter aktualno sodno prakso – vse postopke morate namreč izpeljali pravilno in v skladu z delovnopravno zakonodajo, kolektivnimi pogodbami ter ZOFVI.

Predavateljica obravava:

  • Katere pravne podlage urejajo ukrepe delodajalca v primeru kršitev pogodbenih in drugih obveznosti javnih uslužbencev
  • Kategorizacija kršitev – kako določiti, kaj velja kot lažja in težja kršitev ter opredelitev v internem aktu organizacije javnega sektorja.
  • Vrednotenje kršitve delavca, ko do kršitve pride
  • Ukrepi delodajalca za preventivo delovanja za preprečevaje kršitev
  • Ukrepi delodajalca pri prvi kršitvi oziroma ponavljajoči kršitvi – lažji ali težji (pisno opozorilo, disciplinski postopek, odškodninska odgovornost delavca, redna in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi)
  • Zakonski roki za postopke
  • Posebnosti po 107.a členu ZOFVI ter ostalih predpisih v javnem sektorju

Predava Tanja Bohl, odvetnica in priznana strokovnjakinja za disciplinske postopke ali postopke odpovedi delovnega razmerja.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj