Kaj mora ravnatelj vedeti o računovodstvu

16. 5. 2019

Kaj mora ravnatelj vedeti o računovodstvu

V Priročniku za ravnatelje so že obravnavane teme s finančnega področja, kot so finančni načrt, bilanca stanja, stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, izkaz prihodkov in odhodkov, obveznosti na področju finančnega poslovanja, upravljanje s tveganji, ki jim je izpostavljena ustanova, zato je namen tega prispevka spoznati ravnatelje o ...
Samo za aktivne naročnike: