Otroci s posebnimi potrebami

03. 11. 2023

Naloge spremljevalcev v vrtcu

Pravico do spremljevalca vrtcu lahko otrok pridobi na podlagi Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/2017 - ZOPOPP), če je ta potreba opredeljena v individualnem načrtu pomoči družini ali zapisniku multidisciplinarnega tima, ki se pripravi v centru za zgodnjo obravnavo.V vrtcu ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 10. 2023

Spremljevalec v predšolski vzgoji

Pravico do spremljevalca v vrtcu lahko otrok pridobi na podlagi Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/2017 - ZOPOPP), če je ta potreba opredeljena v individualnem načrtu pomoči družini ali zapisniku multidisciplinarnega tima, ki se pripravi v centru za zgodnjo obravnavo. Fizično ...
Samo za aktivne naročnike:
10. 4. 2022

Sprememba Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami prinaša nove obrazce

V petek, 28. januarja 2022, je bila v Uradnem listu št. 11/2022 objavljena sprememba Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju Pravilnik). Pravilnik je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu (v soboto, 29. 1. 2022). Sama sprememba vsebine ...
Samo za aktivne naročnike:
06. 12. 2021

Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

V Uradnem listu RS št. 145/2021 sta bili v mesecu avgustu 2021 objavljeni noveli Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za ...
Samo za aktivne naročnike:
20. 7. 2021

Sprejet je Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami - nova priloga možnih prilagoditev

V Uradnem listu št. 108/2021 je objavljen nov Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami, ki določa novo prilogo Preglednica možnih prilagoditev načina opravljanja mature za kandidate s posebnimi potrebami, kjer so opredeljene prilagoditve na maturi.Predpis velja od 15. 10. 2011 dalje ...
26. 5. 2021

Ustrezno ravnanje šole, kadar starši zavračajo izvajanje odločbe o usmeritvi in ne vključijo otroka v drugo šolo oz. v drug program

Postopek odločanja o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami v ustrezen program vzgoje in izobraževanja sodi med upravne postopke, zato se vodi postopek v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP), nekaj bistvenih procesnih in postopkovnih posebnosti pa določa tudi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ...
Samo za aktivne naročnike:
19. 5. 2021

Proces usmerjanja otrok s posebnimi potrebami na drugi stopnji

Postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami lahko poteka na prvi in drugi stopnji. Prične se na Zavodu RS za šolstvo kot prvostopenjskem organu (v nadaljevanju: ZRSŠ) ob prejemu zahteve za uvedbo postopka usmerjanja s prilogami, ki jo lahko v pisni obliki posredujejo starši oz. zakoniti zastopniki otroka, vzgojno-izobraževalni oz. socialno-varstveni ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 11. 2020

Sprejeta je sprememba Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

V Uradnem listu št. 152/20 je objavljen nov Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki začne veljati od 7. 11. 2020 dalje.S spremembo Pravilnika o merilih ...
15. 6. 2020

Spremljevalci otrok s posebnimi potrebami

  Spremljevalec   Veljavna zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami omogoča, da se otrokom s posebnimi potrebami poleg usmeritve v ustrezni vzgojno-izobraževalni program, potrebnih prilagoditev ter pripomočkov z odločbo o usmeritvi lahko dodeli stalni ali začasni spremljevalec. Pravno podlago za dodelitev daje Zakon o usmerjanju otrok ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 4. 2020

Postopki usmerjanja zaradi začasnih ukrepov omejeni od 29. 3. 2020 dalje - spremenjene okoliščine od 20. 4. dalje

Izredne razmere so tudi v postopke usmerjanja, ki jih vodi Zavod za šolstvo, prinesli nekaj omejitev.Sprejetje Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ, v nadaljevanju interventni zakon) – Ur. l. RS, št. 36/2020), ki velja ...