Otroci s posebnimi potrebami

27. 6. 2019

Zgodnja obravnava in nova zakonodaja o celostni obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami

 

Splošno o zgodnji obravnavi

Zgodnja obravnava je »nabor storitev za majhne otroke in njihove družine, ki so jim na njihovo prošnjo v določenem obdobju otrokovega življenja na voljo ter pokrivajo vsakršne dejavnosti posebne podpore z namenom, da se zagotovi in spodbudi otrokov osebni razvoj, okrepi zmogljivost same družine in ...

17. 5. 2019

Otroci s posebnimi potrebami

Izraz otroci s posebnimi potrebami zajema tako predšolsko populacijo kot šolarje in srednješolce. Že v uvodu smo poudarili, da sega to področje tudi v odraslo dobo. Z izrazom otroci s posebnimi potrebami tako mislimo na celotno populacijo, ki je vključena v proces vzgoje in izobraževanja. Na področju predšolske vzgoje je ...

08. 8. 2018

Izobraževanje na domu za otroke s posebnimi potrebami

Otroci s posebnimi potrebami se po Zakonu o osnovni šoli[1] in Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)[2] v času osnovnošolskega izobraževanja lahko šolajo na domu.

Na domu se lahko izobražujejo učenci, ki so že usmerjeni v:

  • izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno ...
31. 8. 2016

Nov Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu

Nov Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu (veljaven od 8. 4. 2016)

Pravna urejenost področja in novosti

Izobraževanje učencev s posebnimi potrebami je normativno urejeno z določbo 21. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12-ZUJF in 90/12 ...

13. 8. 2015

Vzorci in zakonodaja

 

V kategoriji UPORABNA ORODJA so na voljo vzorci:

  • Splošno
  • KRITERIJI ZA OPREDELITEV VRSTE IN STOPNJE PRIMANJKLJAJEV, OVIR OZ. MOTENJ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
  • NAVODILA ZA DELO Z OTROKI Z AVTISTIČNO MOTNJO V POSEBNEM PROGRAMU VIZ
  • Postopek usmerjanja
  • ZAHTEVA ZA UVEDBO POSTOPKA USMERJANJA
  • ZAHTEVA ZA SPREMEMBO ODLOČBE O USMERITVI
  • IZJAVA ...
06. 8. 2015

Novosti Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

Jutranje varstvo

Ena izmed pomembnejših novosti je zagotovitev jutranjega varstva tudi za učence prve stopnje posebnega programa vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, v katerega so se doslej lahko vključevali le učenci prvih razredov devetletne osnovne šole z enakovrednim oziroma nižjim izobrazbenim ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.