Zaposlitev za določen čas

17. 4. 2024

Trajanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (t. i. veriženje pogodb)

Pogodba o zaposlitvi za določen čas se sklene za omejen čas, torej za obdobje, ki izhaja iz razloga, zaradi katerega se taka pogodba sklepa, oziroma za obdobje, ki je potrebno, da se delo, ki izhaja iz pogodbe o zaposlitvi, opravi. Tako se na primer za nadomeščanje začasno odsotnega delavca pogodba ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 5. 2019

Zaposlitev za določen čas – nadomeščanje začasno odsotnega javnega uslužbenca

ZDR-1 kot temeljni zakon, ki ureja delovna razmerja, določa, da se pogodba o zaposlitvi sklepa za nedoločen čas, razen v primerih, ko je z ZDR-1 ali drugim zakonom določeno drugače, torej, ko ZDR-1 ali drug zakon določa, da je možno skleniti pogodbo o zaposlitvi za določen čas. V javnem sektorju ...
Samo za aktivne naročnike: