Mnenja MJU

18. 12. 2023

Mnenje MJU - Novela ZSPJS-AA - Ponovna zaposlitev v javnem sektorju in upoštevanje ocene ter napredovalnega obdobja

Na spletni strani MJU je dostopno mnenje v zvezi z prenosom pridobljenih napredovanj, upoštevanju ocen ter teku napredovalnega obdobja v primeru ponovne zaposlitve v javnem sektorju.Na MJU se je prosilec obrnil z vprašanjem v zvezi z upoštevanjem napredovalnega obdobja ter ocen javnega uslužbenca ob ponovni zaposlitvi v javnem sektorju ...
12. 9. 2023

Mnenje MJU - Solidarnostna pomoč - pregled ureditve solidarnostne pomoči v javnem sektorju

Ministrstvo za javno upravo je po naravni nesreči poplave 4. 8. 2023, posredovalo organom dopis številka 010-132/2023-1, z dne 6. 8. 2023, "Usmeritve glede organizacije dela in urejanja pravic in obveznosti javnih uslužbencev v državnih organih in v občinah v primeru naravne nesreče (poplave)".V dopisu je bil ...
15. 12. 2022

Mnenje MJU - Odgovor v zvezi z ocenjevanjem v primeru odsotnosti zaradi porodniškega dopusta (6. 4. 2022)

Na spletni strani MJU je dostopno mnenje v zvezi z ocenjevanjem javnega uslužbenca v primeru odsotnosti zaradi porodniškega dopusta. Inšpektorat za javni sektor nam je v reševanje odstopil vaše vprašanje, ki mu ga je odstopil Inšpektorat RS za delo. Navajate, da ste bili v letih 2018 in 2021 na porodniškem ...