Mnenja MJU

12. 9. 2023

Mnenje MJU - Solidarnostna pomoč - pregled ureditve solidarnostne pomoči v javnem sektorju

Ministrstvo za javno upravo je po naravni nesreči poplave 4. 8. 2023, posredovalo organom dopis številka 010-132/2023-1, z dne 6. 8. 2023, "Usmeritve glede organizacije dela in urejanja pravic in obveznosti javnih uslužbencev v državnih organih in v občinah v primeru naravne nesreče (poplave)".V dopisu je bil ...
15. 12. 2022

Mnenje MJU - Odgovor v zvezi z ocenjevanjem v primeru odsotnosti zaradi porodniškega dopusta (6. 4. 2022)

Na spletni strani MJU je dostopno mnenje v zvezi z ocenjevanjem javnega uslužbenca v primeru odsotnosti zaradi porodniškega dopusta. Inšpektorat za javni sektor nam je v reševanje odstopil vaše vprašanje, ki mu ga je odstopil Inšpektorat RS za delo. Navajate, da ste bili v letih 2018 in 2021 na porodniškem ...
13. 4. 2021

Pojasnilo MDDSZEM glede višine nadomestila plače delavca v času začasnega čakanja na delo (MJU, 12. 4. 2021)

Na MDDSZEM so na podlagi zaprosila MJU pripravili odgovor na vprašanje o višini nadomestila plače za čas "čakanja na delo". V kolikor delodajalec delavcu začasno ne more zagotavljati dela iz poslovnega razloga, lahko v skladu z ZDR-1 z namenom ohranitve zaposlitve delavca najdalj za šest mesecev v posameznem koledarskem letu ...
08. 9. 2020

Pojasnila v zvezi z nadomestilom plače za delavce zaradi odrejene karantene in v primeru čakanja na delo na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (mnenje MJU, 4. 8. 2020)

Mnenje MJU:Z dopisom številka: 0100-222/2020/6 z dne 17.7.2020, z naslovom: Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 – pojasnila v zvezi nadomestilom plače za delavce zaradi odrejene karantene in v primeru čakanja na delo in obvestilo o podaljšanju roka za vlaganje zahtevkov za ...
08. 9. 2020

Postopanje delodajalcev - stik zaposlenega z okuženo osebo (mnenje MJU, 6. 8. 2020)

Osnova:odgovorna oseba je zaprosila za pomoč pri posredovanju pojasnil delodajalcem, na kakšen način naj postopajo v primeru, ko jih zaposleni obvesti, da je bil v stiku z okuženo osebo.Mnenje MJU:Karantena je ukrep, s katerim se omeji svobodno gibanje zdravi osebi, ki je bila v stiku z okuženo ...
08. 9. 2020

Določitev plačnega razreda ob upoštevanja plačnih razredov napredovanja v primeru prekinitve in ponovne zaposlitve v javnem sektorju (mnenje MJU, 29. 6. 2020)

Osnova:Na Ministrstvo za javno upravo so prejeli vprašanje v zvezi z upoštevanjem napredovanj ob ponovni zaposlitvi na sodišču, v katerem navajajo, da je bila javna uslužbenka dobrih 13 let zaposlena na delovnem mestu Sodni zapisnikar V-I (J025014) na katerem je tudi že napredovala, nato pa se je leta 2017 ...