Upravno-pisarniško poslovanje

24. 5. 2019

Upravljanje dokumentarnega gradiva in njegova hramba pri izvajalcih z javnim pooblastilom

Obveznosti, ki jih predpisuje Uredba o upravnem poslovanju za organe državne uprave in samoupravnih lokalnih skupnosti veljajo tudi za pravne in fizične osebe, ki na podlagi javnih pooblastil opravljajo upravne naloge. Merila za uvrstitev pravnih oseb med osebe javnega prava so poleg ustanoviteljstva, javne dejavnosti in financiranja tudi javna pooblastila ...
Samo za aktivne naročnike:
20. 2. 2017

Upravno poslovanje in ravnanje z dokumenti iz upravnega poslovanja

Uvod V času poplav elektronskih medijev in sodobnega načina komuniciranja, spletnih izmenjav podatkov in informacij se premalokrat zavedamo, da so tovrstne oblike komuniciranja samo ena izmed oblik poslovanja med organi in strankami, katero je potrebno na predpisan način tudi ustrezno evidentirati oziroma na primeren način shraniti. Ker pa nam sodoben ...