Administracija

08. 11. 2023

Pravilnost vročanja obvestil in spričeval dijaka staršem in ostalim osebam

Zanima nas, kakšno je pravilno ravnanje pri vročanju a) obvestila o uspehu (negativne ocene) in b) spričevala v primeru polnoletnosti dijaka in nepolnoletnosti dijaka. Ali potrebujemo pooblastilo dijaka v primeru, ko ga v njegovem imenu prevzame starš oz. kdo drug za primer a in b?
Samo za aktivne naročnike:
23. 10. 2023

Potrdilo, da je otrok v postopku pridobitve odločbe o opustitvi cepljenja, kot dokazilo, da se otroka lahko vključi v vrtec

V vrtec je vpisan otrok, katerega starši so podali predlog za opustitev cepljenja. Ker je bil predlog podan s strani staršev in ne s strani pediatra, je na potrdilu pediatra o zdravstvenem stanju otroka označen cepilni status D (ni cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam). Starši so priložili zgolj potrdilo ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 10. 2023

Menjava pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov v organizaciji

Prosimo za pomoč (pojasnilo) v sledeči zadevi, in sicer smo v fazi menjave zunanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov. Na kakšen način je potrebno o tem obvestiti informacijskega pooblaščenca? Ali obstaja kakšen obrazec, s katerim sporočimo IP, da smo prekinili 31. 8. 2023 sodelovanje z zunanjo pooblaščeno osebo? V ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 9. 2023

Vpis otroka v vrtec, če so starši podali vlogo za oprostitev cepljenja in vključitev otroka pod tem pogojem še v naslednjem šolskem letu

Imamo vprašanje v zvezi cepljenjem (cepljenje za OMR), ki je po Zakonu o vrtcih obvezno, če želijo starši otroka vključiti v vrtec. Če pediater na zdravniškem potrdilu obkroži, da otrok ni cepljen in pri tem NE obstajajo zdravstveni razlogi za opustitev cepljenja, ali imajo starši vseeno možnost, da sami podajo ...
Samo za aktivne naročnike:
23. 8. 2023

Ali lahko ravnatelj predlaga dodelitev sredstev iz šolskega sklada?

Ali lahko ravnatelj oz. pomočnik ravnatelja poda Upravnemu odboru Sklada vrtca predlog za koriščenje sredstev iz sklada?
Samo za aktivne naročnike:
07. 8. 2023

Ali je lahko član sveta zavoda tudi starš, ki ni član sveta staršev?

Avtor: Tanja Bohl

Ali predstavniki sveta staršev predlagajo in volijo predstavnike v svet zavoda med člani sveta staršev ali je lahko predlagan in izvoljen v svet zavoda tudi starš, ki sicer ni član sveta staršev?
Samo za aktivne naročnike:
18. 7. 2023

Javno naročilo pohištva v šoli in uporaba postopka s pogajanji brez predhodne objave zaradi nujnosti dobave

Neurje je uničilo streho ter poplavilo javni zavod. Ali lahko uničeno pohištveno opremo naročimo po postopku s pogajanji brez predhodne objave po č) točki 46. člena ZJN-3? Ali je razlog nujnosti izpolnjen, če po rednem postopku izbrani ponudnik ne bi pravočasno pridobil materiala za izdelavo pohištva do 31. 8. 2023 ...
Samo za aktivne naročnike:
09. 6. 2023

Sodelovanje člana sveta zavoda na seji v času bolniškega staleža

Avtor: Tanja Bohl

Za 22. 6. imamo sklicano sejo svet zavoda, in sicer za imenovanje ravnatelja. Predsednica sveta je v bolniškem staležu in zanima me, ali je sklic na dan njene odsotnosti sprejemljiv in ali se lahko udeleži te seje in jo vodi, kljub njeni odsotnosti zaradi bolniškega staleža. Predsednica sveta zavoda je ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 6. 2023

Nadomestne volitve za člana sveta zavoda

Avtor: Tanja Bohl

Član sveta zavoda preneha z delovnim razmerjem. S tem se mu preneha tudi članstvo v svetu zavoda kot predstavniku delavcev - tehnično osebje. Po 30. členu pravilnika o volitvah in odpoklicu članov njegovo mesto zasede naslednji kandidat, ki je med neizvoljenimi prejel največ glasov. Iz dokumentacije je razvidno, da tehnično osebje ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 5. 2023

Priprava predloga za pridobitev mnenja ministra o izbranem kandidatu za ravnatelja

Avtor: Tanja Bohl

V šoli smo izvedli volitve in imenovali ravnatelja. Sedaj izpolnjujemo dokumentacijo za ministrstvo in ne vemo, kako v prilogo vpisati podatke o glasovanju učiteljskega zbora. Pod katero alinejo vpišemo število neveljavnih glasovnic in število članov učiteljskega zbora, ki se glasovanja niso udeležili?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11