Administracija

13. 3. 2020

Postopek imenovanja vršilca dolžnosti ravnatelja - Koliko glasov je potrebnih za potrditev kandidata?

Ravnatelj je podal odstopno izjavo. Začasno smo izpeljali postopek imenovanja vršilca dolžnosti. V svetu zavoda je trenutno 11 članov, ena članica je odstopila. Na seji sveta zavoda je potekalo tajno glasovanje, prisotnih je bilo 9 članov. Izbran je bil kandidat, ki je prejel 5 glasov. MIZŠ nas je opozorilo, da ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 2. 2020

Postopek imenovanja ravnatelja - Pridobitev mnenja občine ustanoviteljice

V vrtcu poteka razpis za imenovanje novega ravnatelja. ZOFVI v 53. a členu določa, da si mora svet zavoda pridobiti mnenje tudi od lokalne skupnosti. Predstavitev kandidatov bo potekala v naslednjih dneh, tako da bi svet zavoda v prihodnjih dneh poslal zaprosilo za mnenje lokalni skupnosti. 20-dnevni rok za pridobivanje ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

09. 1. 2020

Imenovanje in razrešitev pomočnika ravnatelja - Ali je možna razrešitev brez navedbe razloga?

Ali lahko novoimenovani ravnatelj razreši pomočnika ravnatelja brez utemeljenega razloga?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 12. 2019

Postopek imenovanja ravnatelja - Predčasno končanje mandata ravnatelja zaradi upokojitve

S koncem šolskega leta v avgustu 2020 se želim upokojiti. Moj mandat traja do leta 2022. Ali moram odpoved dati na ministrstvo?
Samo za aktivne naročnike:
29. 10. 2019

Postopek imenovanja ravnatelja - Ravnatelj želi predčasno končati svoj mandat

Ravnatelj bo odstopil. Kdaj in kako mora izpeljati odstop - v poslovniku Sveta zavoda postopek ni opredeljen? Funkcija v.d.-ja ga ne zanima in je ne želi opravljati. Odstopiti bi želel s 1. 1. 2020, ima pa še 20 dni dopusta.
Samo za aktivne naročnike:
08. 8. 2019

Svet zavoda - Izločitev članov sveta ali gostov iz seje sveta zavoda

Vprašanje: Svet zavoda v osnovni šoli ima v poslovniku določeno, da tajnica šole piše zapisnike sveta zavoda. Vendar se svet šole pri posameznih vsebinskih  točkah odloča, da brez obrazložitve izloča tajnico iz sestanka pri posamezni točki dnevnega reda in po obravnavi točke mora tajnica narediti zapis po nareku predsednice ...
24. 5. 2019

Postopek imenovanja ravnatelja - Kandidatura diplomiranega vzgojitelja predšolskih otrok za ravnatelja osnovne šole

Vprašanje: Ali lahko diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok kandidira za ravnatelja osnovne šole? Odgovor: Kandidira seveda lahko. Seveda pa je vprašanje, ali je lahko tudi izbran za ravnatelja osnovne šole. Pa poglejmo, kaj določa zakonodaja. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)[1] v 53. členu (2. odstavek) določa ...
09. 11. 2018

Varstvo osebnih podatkov - Obveščanje starša o otroku v vrtcu (izvrševanje roditeljske pravice)

Vprašanje: Ali lahko vzgojiteljica v vrtcu posreduje podatke o otroku tistemu staršu, ki v tistih dnevih nima določenih stikov? Odgovor: Kako izpeljati pogovor starši predšolske deklice, ko gre za primer, ko sta starša razvezana že nekaj let in do sedaj še nista ničesar sporazumno rešila (stiki, preživnina ... in drugo), situacija ...
06. 9. 2018

Informacije javnega značaja - Število dni dopusta javnega uslužbenca kot informacija javnega značaja

Vprašanje: Ali je podatek o številu dni dopusta določenega javnega uslužbenca informacija javnega značaja?
20. 8. 2018

Varstvo osebnih podatkov - Objava zapisnikov sveta šole brez anonimizacije osebnih podatkov

Vprašanje: Ali lahko na spletni strani šole objavite zapisnike sveta šole, ne da bi prekrili osebne podatke zaposlenih in članov sveta šole? Odgovor: Glede na to, da so lahko zapisniki sveta zavoda opredeljeni kot informacija javnega značaja, njihova objava na spletu ni sporna, če ne obsega objave varovanih osebnih podatkov.