Administracija

20. 5. 2022

(Ne)združljivost funkcij predsednika sveta zavoda in sindikalnega zaupnika

Avtor: Tanja Bohl

Izvedli smo volitve za sindikalnega zaupnika. Za sindikalnega zaupnika je bila izvoljena oseba, ki opravlja tudi funkcijo predsednika sveta zavoda vrtca.Zanima nas, ali sta funkciji združljivi oz. ali je primerneje, da se novoizvoljen sindikalni zaupnik umakne iz funkcije predsednika sveta zavoda in ostane še samo član sveta zavoda?
Samo za aktivne naročnike:
21. 4. 2022

Ali zdravstveno osebje v zavodu za otroke s posebnimi potrebami lahko glasuje v okviru učiteljskega zbora za imenovanje ravnatelja?

Ali medicinska sestra s srednješolsko izobrazbo, fizioterapevtka, delovna terapevtka in varuh v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja (srednješolska izobrazba) spadajo med strokovne delavce, ki imajo pravico do glasovanja za mnenje o imenovanju kandidatov? Smo zavod za vzgojo in izobraževanje učencev s posebnimi potrebami.
Samo za aktivne naročnike:
21. 4. 2022

Kdo so lahko člani razpisne komisije v postopku izvolitve in imenovanja novega ravnatelja?

V šoli bomo začeli s postopkom imenovanja ravnatelja. Trenutno se odločamo glede članov razpisne komisije. Predlog je, da bi ta imel tri člane, komisijo bi sestavljali predsednik sveta, tajnica šole (kot vodja administrativnega postopka) ter svetovalna delavka (kot predstavnik zaposlenih). Eden izmed članov sveta zavoda vztraja, da morajo člani komisije ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 4. 2022

Zbiranje podatkov nekdanjih zaposlenih - objava v šolskih publikacijah in vabila na dogodke

Učitelji za namen izdaje publikacije ob obletnici šole zbirajo različne podatke. Med drugim tudi o zaposlenih - prosijo, da bi jim pripravili seznam bivših zaposlenih, ki so se upokojili v zadnjih desetih letih. Ali je to dopustno? Na kakšen način lahko zaposleni pridejo do teh podatkov? Ali lahko šola sploh na ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 3. 2022

Letni program dela šolskega sklada - vezan na koledarsko ali šolsko leto?

Ali je letni program dela šolskega sklada vezan na šolsko leto ali poslovno leto?
Samo za aktivne naročnike:
03. 3. 2022

Uvedba e-peresa in ukrepi delodajalca glede uporabe zasebne mobilne številke delavca

V zavodu (vrtcu) razmišljamo o uvedbi e-peresa, ki bi se uporabljal npr. za podpis aneksov in drugih dokumentov. Ponudnik storitve je predlagal, da za večjo varnost in jamstvo digitalnega podpisa uporabimo dvojno preverjanje (tj. 1. e-naslov, 2. geslo, ki je posredovano na mobilno številko). Na kaj moramo biti pozorni, če ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 12. 2021

Kako izpeljati spremembe in dopolnitve poslovnika sveta zavoda oziroma čistopis?

Svet zavoda je sprejel dopolnitve poslovnika. Ali spremembe lahko vnesemo v obstoječi poslovnik in pripravimo čistopis 'novega' poslovnika ali so dopolnila le priloga staremu poslovniku? Kako pravilno in ustrezno izpeljati postopek?
Samo za aktivne naročnike:
30. 11. 2021

Način glasovanja odsotnih članov učiteljskega/vzgojiteljskega zbora v postopku imenovanja ravnatelja

Trenutno smo v postopku imenovanja novega ravnatelja. Kako je z glasovanjem strokovnih delavcev, ki so v bolniškem staležu? Lahko glasujejo na drug način? Kaj pa delavci, ki koristijo porodniški in starševski dopust?
Samo za aktivne naročnike:
27. 10. 2021

Ali lahko starši pooblastijo tretjo osebo, s katero bi šola komunicirala glede njihovega otroka?

Starši učenca (starša sta sicer ločena) zaradi izrednih družinski razmer predlagajo, da šola o otroku komunicira z družinsko članico, ki v tem letu učencu tudi pomaga (učenec ima dodatno strokovno pomoč). Ali je to nekaj, kar zakonodaja omogoča oziroma kaj mora šola narediti? Je to stvar ustnega dogovora ali je ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 10. 2021

Pravica seznanitve članov sveta zavoda z dokumenti, ki jih pripravlja ravnatelj

Ali imajo člani sveta zavoda pravico do vpogleda v dokumente, ki jih pripravi in na MIZŠ pošlje oziroma na podlagi dokumentov MIZŠ pripravi ravnatelj? Zanima nas konkretno za dokumente, kjer ravnatelj na podlagi sklepa MIZŠ o dodelitvi ur (oddelki in zaposlitve) pripravi letni načrt razporeditev pedagoških ur in delovnih obveznosti ...
Samo za aktivne naročnike:
1 2 3 4 5 6 7