Administracija

25. 10. 2021

Pravica seznanitve članov sveta zavoda z dokumenti, ki jih pripravlja ravnatelj

Ali imajo člani sveta zavoda pravico do vpogleda v dokumente, ki jih pripravi in na MIZŠ pošlje oziroma na podlagi dokumentov MIZŠ pripravi ravnatelj? Zanima nas konkretno za dokumente, kjer ravnatelj na podlagi sklepa MIZŠ o dodelitvi ur (oddelki in zaposlitve) pripravi letni načrt razporeditev pedagoških ur in delovnih obveznosti ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 10. 2021

Kateri zaposleni imajo pravico do oddaje glasu na volitvah vzgojiteljskega zbora v postopku imenovanja ravnatelja?

Zanima me aktivna volilna pravica zaposlenih, ko gre za volitve članov sveta zavoda. Če sem prav razumela, imajo pravico voliti člane sveta zavoda vsi delavci zavoda, ki imajo na dan razpisanih volitev lastnost delavca v zavodu, ne glede na obliko sklenjene pogodbe o zaposlitvi (za določen čas, nedoločen čas) in ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

29. 9. 2021

Kako ravnati v primeru daljše odsotnosti člana sveta zavoda?

Naša delavka je članica sveta zavoda in je trenutno na porodniškem dopustu, vrnila se bo na delo spomladi naslednje leto. Je zaposlena za nedoločen čas. Ali je porodniški dopust ovira za nadaljevanje mandata v svetu zavoda, ko se vrne? Ali lahko/moramo za ta čas imenovati novega člana, ki bi ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

12. 5. 2021

Postopek imenovanja ravnatelja - ali je sindikalni zaupnik lahko član sveta zavoda oziroma predsednik sveta zavoda

Ali je sindikalni zaupnik lahko član sveta zavoda oziroma predsednik sveta zavoda ali pa gre tu za nasprotje interesov?
Samo za aktivne naročnike:
07. 5. 2021

Postopek imenovanja ravnatelja - kdo so člani vzgojiteljskega zbora, ki lahko glasujejo na volitvah?

Kdo so člani vzgojiteljskega zbora, ki lahko kandidirajo na volitvah?
Samo za aktivne naročnike:
06. 5. 2021

Postopek imenovanja ravnatelja - sodelovanje svetovalnih in tehnično-administrativnih delavcev na volitvah za imenovanje ravnatelja

Po 53.a členu ZOFVI lahko volijo oz. podajo mnenje na glasovanju samo člani vzgojiteljskega zbora. Kako je s svetovalno delavko ter OPRZH? Zakaj ne sme podati mnenja/glasovati tudi tehnični kader (J skupina), saj je prihodnji ravnatelj ravnatelj vseh?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

05. 5. 2021

Postopek imenovanja pomočnika ravnatelja - razpis in pooblastilo

Izmed zaposlenih smo na začetku šolskega leta razpisali razpis za pomočnika ravnatelja in izbrali eno izmed zaposlenih, ki je bila na delovnem mestu vzgojitelja (po pogodbi za 1 leto).sedaj naj bi za novo šolsko leto naprej določili spet. Zanima nas ali lahko pomočnika ravnatelja izmed zaposlenih ravnatelj kar sam ...
Samo za aktivne naročnike:
20. 4. 2021

Postopek imenovanja ravnatelja - izločitev kandidatov iz vrst strokovnih delavcev na glasovanju vzgojiteljskega zbora

Na razpis za ravnatelja vrtca so prijavljene tudi strokovne delavke vrtca. Ali lahko glasujejo na vzgojiteljskem zboru?
Samo za aktivne naročnike:
20. 4. 2021

Postopek imenovanja ravnatelja - glasovanje v primeru, ko je več kandidatov

Na razpis za ravnatelja vrtca so se prijavili 4 kandidati. Ali lahko svet zavoda na naslednji seji pri glasovanju za izbiro kandidata izvede drugi krog, v katerega bi se uvrstili tisti kandidatki, ki bi imeli največ glasov? V nasprotnem primeru bi namreč morali cel postopek ponoviti. Seveda ob predpostavki, da ...
Samo za aktivne naročnike:
19. 4. 2021

Postopek imenovanja ravnatelja - predstavitve kandidatov

Predstavitev kandidatov za ravnatelja bo potekala preko videokonference. Ali lahko kandidati poslušajo predstavitev drugih kandidatov?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

1 2 3 4 5 6