Administracija

01. 7. 2024

Podpis obeh staršev v vlogi in pogodbi za vpis v vrtec

Kako pravilno postopati, če je na Vlogi za vpis otroka v vrtec vlagatelj samo en starš in so posledično tudi na pogodbi z vrtcem samo podatki enega starša - vlagatelja? Ali mora vrtec zahtevati, da oba starša podpišeta pogodbo?
Samo za aktivne naročnike:
14. 6. 2024

Namen sredstev iz šolskega sklada za vse učence

Porajajo se nam vprašanja o namenu porabe sredstev šolskega sklada, tako kot ga določa 135. člen ZOFVI in dejansko, kakor to poteka v praksi, na primer:I. Iz sredstev šolskega sklada je šola financirala oziroma sofinancirala, na podlagi soglasne odločitve upravnega odbora šolskega sklada, stroške prevoza dneva dejavnosti (kulturni ali ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 6. 2024

Združljivost funkcij člana sveta zavoda in volilne komisije

Avtor: Tanja Bohl

I. Predsednica volilne komisije se je izločila, ko je kandidirala za predstavnico sveta zavoda. Nato se je volilni komisiji ponovno priključila in je še zdaj predsednica volilne komisije, saj drugega člana volilne komisije nismo našli. Ali je to sporno oz. sploh zakonito? II. Ali je dovolj, da v interni akt ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 6. 2024

Možnost celotnega financiranja stroška prehrane za učenca iz socialno-šibke družine iz sredstev šolskega sklada

Glede na to, da se je pri šolskem skladu spremenilo to, da starši učencev iz socialno šibkejših družin ne plačajo več dohodnine za presežek pridobljenih sredstev, nas zanima ali se lahko stroške prehrane (mesečna položnica) financira tudi iz sredstev šolskega sklada?Mnenja so različna, zato vas lepo prosim za odgovor.
Samo za aktivne naročnike:
05. 6. 2024

Izvedba dodatne šole v naravi na leto/razred/generacijo učencev

Kaj pomeni termin dodatne šole v naravi - je mišljeno na nivoju šole ali na nivoju razreda oz. eni generaciji? Šole smo dolžne v 9-letnem šolanju organizirati 2 šoli v naravi, vse ostale so dodatne šole v naravi. Ali se motim?
Samo za aktivne naročnike:
03. 6. 2024

Subvencioniranje stroškov na dejavnostih iz sredstev šolskega sklada za vse otroke

Ali lahko šolski sklad subvencionira udeležbo otrok na dejavnostih tudi tistim otrokom, ki niso upravičenci do kritja stroškov na podlagi 135. člena ZOFVI, bi pa upravni odbor odobril subvencijo na podlagi drugih okoliščin? Če je to možno, kateri bi bili upravičeni razlogi za tako odločitev upravnega odbora?
Samo za aktivne naročnike:
16. 5. 2024

Snemanje pouka brez soglasja staršev in ravnatelja

Ali lahko učitelj v kakšnem primeru v razredu snema pouk, ne da bi pridobil soglasje staršev in ravnatelja?
15. 5. 2024

Skupni sklad šole in vrtca

Ali je sklad lahko skupaj za šolo in vrtec? Ali v tem primeru velja za cel zavod ista pravila delovanja?
Samo za aktivne naročnike:
07. 5. 2024

Mandat članov upravnega odbora šolskega sklada

Ali je mandat upravnega odbora šolskega sklada obvezen za obdobje 4 let? Pri nas imamo v Pravilih delovanja upravnega odbora šolskega sklada dvoleten mandat. Ali je učitelj lahko več kot 2-krat imenovan v UO ŠS?
Samo za aktivne naročnike:
23. 4. 2024

Glasovanje članov sveta zavoda in zastopanje interesov skupine, ki ga je izvolila

Ali člani sveta zavoda pri glasovanju o imenovanju ravnatelja glasujejo "po svoji vesti" ali so dolžni zastopati interese skupin, ki jih v svetu predstavljajo in torej glasujejo v skladu z mnenji, ki so jih skupine oblikovale?
Samo za aktivne naročnike: