Razporejanje delavcev (nadomeščanja znotraj zavoda)

12. 8. 2015

Razporejanje delavcev

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji vsebuje specifike glede razporejanja delavcev (33.–36. člen): Delavca se lahko razporedi v drug kraj največ za 6 mesecev, pri čemer je treba upoštevati posebne pogoje.
Samo za aktivne naročnike: