Varnost živil in higiena

19. 7. 2023

Vključitev kulture varnosti hrane v sistem HACCP vašega vrtca in šole – tudi dolžnost ravnatelja

Sistemi in zakonodaja na področju zagotavljanja varnih in kakovostnih živil so dobro razviti, vendar se na trgu še vedno pojavljajo živila, ki ne dosegajo ustreznega nivoja varnih in zdravih živil. Živilska zakonodaja nudi pravni okvir za izvajanje predpisov, oblikovanih za vodenje in upravljanje s tveganji ter zagotavljanje varnosti živil v ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 11. 2020

Zagotavljanje higiene prostorov in opreme vzgojno-izobraževalnega zavoda

  Normativi   Vrtci   Predpisi: a) Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18) b) Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126 ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 10. 2020

Osnove zagotavljanja higiene živil

Uvod v varnost živilRazvoj varnosti živil na območju Evropske unije (EU) je tesno povezan z normativno dejavnostjo Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Sveta. Temeljni pravni akt na tem področju varnosti živil predstavlja Uredba ES št. 178/2002, ki podrobneje razčlenjuje in opredeljuje način izvajanja politike varne hrane s pomočjo ...
Samo za aktivne naročnike:
08. 5. 2020

Priporočila lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje (HVO) po daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19)

NIJZ je izdal priporočila o ustreznem ravnanju glede oskrbe s pitno vodo v hišnem vodnem omrežju po daljši prekinitvi uporabe pitne vode - kar velja tudi za vzgojno-izobraževalne zavode, ki so za otroke, učence in dijake svoja vrata zaprli s 16. marcem.Posledično je prišlo do zastoja pitne vode v hišnem ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike