Prepoznavnost in imidž zavoda

16. 5. 2019

Prepoznavnost in imidž zavoda

Želja vseh, ki so kakor koli povezani z izobraževanjem, je, da bi bila šola uspešna in prijazna do učencev in obiskovalcev. Šola mora poleg svoje osnovne funkcije izobraževanja tudi vzgajati, preverjati in ocenjevati napredek udeležencev. Postavlja merila in norme, ki jih morajo udeleženci upoštevati. Že od nastanka šole je znano ...