Odškodninska odgovornost delavca in delodajalca

21. 5. 2019

Odškodninska odgovornost delavca in delodajalca

ZDR-1 kot specialni predpis (glede na splošna pravila civilnega prava) ureja določene posebnosti odškodninske odgovornosti delavca in delodajalca. Glede odškodninske odgovornosti delavca je treba izpostaviti, da je odškodninska odgovornost delavca podana le takrat, kadar je škodo povzročil na delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz hude malomarnosti (opomba ...
Samo za aktivne naročnike: