Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti

10. 3. 2023

Obdelava osebnih podatkov za izvajanje določenih dejavnosti osebe javnega ali zasebnega sektorja (dogodki, izobraževanja, prireditve ...)

93. člen ZVOP-2 prinaša nekaj dodatnih ureditev, ki jih ZVOP-1 ni poznal, nanašajo pa se ba uporabo kontaktnih podatkov za namene organizacije različnih dogodkov ter za obveščanje javnosti.Prvi odstavek 93. člena ZVOP-2 tako določa, da lahko šola oziroma zavod uporablja kontaktne podatke posameznikov, ki jih je zbrala iz javno ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 3. 2023

Biometrijski ukrepi in možnosti uporabe v VIZ

ZVOP-2 ureja biometrijske ukrepe v členih od 81 do 84 (4. poglavje II. dela zakona). Obdelava biometričnih osebnih podatkov v nasprotju z določbami tega poglavja ZVOP-2 je prepovedana.ZVOP-2 določa, da če drug zakon določa obdelavo biometričnih osebnih podatkov, poleg vsebin iz drugega ali tretjega odstavka 6. člena ZVOP-2 določi ...
Samo za aktivne naročnike:
06. 3. 2023

Vzpostavitev in izvajanje videonadzora v prostorih in površinah vzgojno-izobraževalnega zavoda po ZVOP-2

Videonadzor je eden od možnih načinov obdelave osebnih podatkov. Z videonadzorom pridobljeni podatki (posnetki), ki se nanašajo na določenega ali vsaj določljivega posameznika, so osebni podatki. Sodobni način življenja, zlasti razvoj tehnologije in potreba po varnosti posameznikov in premoženja so ključni razlogi za zakonsko ureditev izvajanja videonadzora z vidika varstva ...
Samo za aktivne naročnike:
03. 3. 2023

Pravica posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki

Razlika med posredovanjem osebnih podatkov in pravico posameznika do seznanitveMed obveznostmi upravljavca je tudi zagotavljanje t.i. notranje in zunanje sledljivosti. Notranja sledljivost (dnevniki obdelave) je del ukrepov za zagotovitev varnosti osebnih podatkov, zagotavljanje zunanje sledljivosti pa je obveznost upravljavca, povezana s posredovanjem osebnih podatkov uporabnikom – pravnim in fizičnim ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 3. 2023

Rok hrambe in varnost osebnih podatkov

Rok hrambe osebnih podatkovOsebne podatke je dopustno hraniti le toliko časa, da je dosežen namen njihove obdelave. Potem jih je treba izbrisati, uničiti ali anonimizirati, če so vodeni v elektronski zbirki, pa vsaj blokirati dostop do njih. Drugače je v primerih, ko roke hrambe določa zakon. 43. člen ZVOP-2 ...
Samo za aktivne naročnike:
01. 3. 2023

Upravljanje in obdelava osebnih podatkov ter privolitev

Kdo je upravljavec osebnih podatkovUpravljavec osebnih podatkov – pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave; kadar namene in sredstva obdelave določa pravo Unije ali pravo države članice, se lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo ...
Samo za aktivne naročnike:
01. 3. 2023

Katere so zbirke osebnih podatkov, ki jih vodi vzgojno-izobraževalni zavod?

Kaj je zbirka osebnih podatkov?GDPR definira zbirko osebnih podatkov kot vsak strukturiran niz osebnih podatkov, ki so dostopni v skladu s posebnimi merili, niz pa je lahko centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi. Strukturiran niz podatkov je niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 2. 2023

Kaj je in kaj ni osebni podatek?

Kaj je osebni podatek?Definicija osebnega podatka je namenoma široka. Po določbi prve točke 4. člena GDPR pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 2. 2023

Predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in zasebnosti

Dandanes je poslovanje ne le v zasebnem, ampak tudi v javnem sektorju usmerjeno k rezultatom. Filozofija vodenja temelji na postavljanju strateških ciljev in strategij, planskih nalog in aktivnosti sektorjev, oddelkov, posameznih zaposlenih, ki so potrebni za njihovo uresničevanje. Ciljno vodenje v vse bolj globalizirani družbi (ob posnemanju najbolj tržno naravnanega ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 11. 2021

Na voljo so nove Smernice za skladno uporabo informacijskih rešitev v šolstvu

IP je v zadnjem času prejel več vprašanj, ki so se nanašala na izvajanje pouka in drugih šolskih dejavnosti ter organizacijo dela učiteljev z uporabo komunikacijske informacijske tehnologije (IT rešitve). Čas COVID-19 krize je prinesel pouk na daljavo, zato se je pokazala povečana potreba po uporabi teh rešitev. IP je ...