Informacije javnega značaja

11. 6. 2022

Ažurno posodabljanje katalogov informacij javnega značaja

Novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-E), ki se uporablja od 8. maja 2016, je na tem področju prinesla nekatere novosti, ki se nanašajo tudi na zavezance, ki delujejo na področju šolstva. Skupaj z novelo ZDIJZ-E je začela veljati tudi nova Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 8. 2015

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Kakšen je namen in funkcija Zakona o dostopu do informacij javnega značaja? Pravica dostopa do informacij javnega značaja je temeljna človekova pravica, ki je v Republiki Sloveniji zagotovljena z Ustavo RS. Ta v drugem odstavku 39. člena vsakomur daje pravico, da pridobi informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu ...