Pedagoška dokumentacija

06. 4. 2022

Sprejeta je sprememba Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih, kjer se kot obvezni dokument pred vključitvijo otroka v vrtec določa potrdilo o cepljenosti proti ošpicam, mumpsu in rdečkam

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog spremembe Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih. Ta je pripravljen na podlagi 22. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

01. 9. 2015

Pedagoška dokumentacija v osnovni šoli

Pedagoška dokumentacija v osnovni šoli Zbirke osebnih podatkov, ki jih v skladu z zakonom vodi osnovna šola, zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in organizacija za izobraževanje odraslih (v nadaljnjem besedilu: šola), se vodijo v predpisani dokumentaciji. Šola mora voditi dokumentacijo tako, da je zagotovljeno varstvo osebnih ...
01. 9. 2015

Pedagoška dokumentacija v vrtcu

Vrtec vodi naslednjo dokumentacijo: -       knjige in splošne dokumente, -       dokumentacijo o delu oddelkov, -       dokumentacijo o otrocih, -       dokumentacijo o delu strokovnih delavcev, -       dokumentacijo o delu strokovnih organov, -       drugo dokumentacijo.
13. 8. 2015

Letni delovni načrt

Vzgojno-izobraževalni zavodi (šole, vrtci) so zavezani pripraviti letne delovne načrte. Letni delovni načrt šole je osrednji dokument šole, s katerim se določi vsebino, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim načrtom in obseg, vsebino in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola ...