Pedagoška dokumentacija

01. 9. 2015

Pedagoška dokumentacija v osnovni šoli

Pedagoška dokumentacija v osnovni šoli Zbirke osebnih podatkov, ki jih v skladu z zakonom vodi osnovna šola, zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in organizacija za izobraževanje odraslih (v nadaljnjem besedilu: šola), se vodijo v predpisani dokumentaciji. Šola mora voditi dokumentacijo tako, da je zagotovljeno varstvo osebnih ...
01. 9. 2015

Pedagoška dokumentacija v vrtcu

Vrtec vodi naslednjo dokumentacijo: -       knjige in splošne dokumente, -       dokumentacijo o delu oddelkov, -       dokumentacijo o otrocih, -       dokumentacijo o delu strokovnih delavcev, -       dokumentacijo o delu strokovnih organov, -       drugo dokumentacijo.
13. 8. 2015

Letni delovni načrt

Vzgojno-izobraževalni zavodi (šole, vrtci) so zavezani pripraviti letne delovne načrte. Letni delovni načrt šole je osrednji dokument šole, s katerim se določi vsebino, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim načrtom in obseg, vsebino in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola ...