Napredovanja javnih uslužbencev

29. 3. 2021

Uredba o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 43/2021)

V Uradnem listu RS, št. 43/21, je bila objavljena Uredba o ocenjevanje javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19. Uredba velja naslednji dan po objavi, kar pomeni, da velja od 26. marca 2021.Navedena uredba določa izjemo glede ocenjevanja javnih uslužbencev za leto 2020, in sicer določa ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 3. 2021

Komisija za preizkus ocene javnega uslužbenca + sklep o imenovanju komisije

Javni uslužbenec, ki se z oceno delovne uspešnosti ne strinja, lahko zahteva preizkus ocene v roku 8 dni od seznanitve z oceno.Delodajalec mora imenovati komisijo v roku 15 dni od zahteve za preizkus ocene, komisijo za preizkus ocene sestavljajo trije javni uslužbenci, ki imajo najmanj enako stopnjo izobrazbe, kot ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 1. 2019

Napredovanja v letu 2019

Glede napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv je prišlo do sistemske spremembe, in sicer od 1. januarja 2019 dalje javni uslužbenci in funkcionarji, ki napredujejo v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim ...