Napredovanja javnih uslužbencev

25. 3. 2021

Komisija za preizkus ocene javnega uslužbenca + sklep o imenovanju komisije

Javni uslužbenec, ki se z oceno delovne uspešnosti ne strinja, lahko zahteva preizkus ocene v roku 8 dni od seznanitve z oceno.Delodajalec mora imenovati komisijo v roku 15 dni od zahteve za preizkus ocene, komisijo za preizkus ocene sestavljajo trije javni uslužbenci, ki imajo najmanj enako stopnjo izobrazbe, kot ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 1. 2019

Napredovanja v letu 2019

Glede napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv je prišlo do sistemske spremembe, in sicer od 1. januarja 2019 dalje javni uslužbenci in funkcionarji, ki napredujejo v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim ...