Napredovanja javnih uslužbencev

22. 3. 2024

Ocenjevanje in napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede

Skladno z ZSPJS in uredbo, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede, je treba tudi letos najprej izvesti ocenjevanje javnih uslužbencev za prejšnje koledarsko leto, nato pa tudi postopke preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred.Spremenjen ZSPJS je trajno spremenil datum izplačila plače iz naslova napredovanja ...
Samo za aktivne naročnike:
09. 3. 2023

Katere javne uslužbence je treba oceniti?

Ocenjevanje javnih uslužbencev poteka enkrat letno, in sicer se javni uslužbenci ocenjujejo za delo opravljeno v preteklem koledarskem letu. Skladno s tretjim odstavkom 2. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09, 22/19 in 121/21; v nadaljevanju ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 3. 2021

Uredba o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 43/2021)

V Uradnem listu RS, št. 43/21, je bila objavljena Uredba o ocenjevanje javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19. Uredba velja naslednji dan po objavi, kar pomeni, da velja od 26. marca 2021.Navedena uredba določa izjemo glede ocenjevanja javnih uslužbencev za leto 2020, in sicer določa ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 3. 2021

Komisija za preizkus ocene javnega uslužbenca + sklep o imenovanju komisije

Javni uslužbenec, ki se z oceno delovne uspešnosti ne strinja, lahko zahteva preizkus ocene v roku 8 dni od seznanitve z oceno.Delodajalec mora imenovati komisijo v roku 15 dni od zahteve za preizkus ocene, komisijo za preizkus ocene sestavljajo trije javni uslužbenci, ki imajo najmanj enako stopnjo izobrazbe, kot ...
Samo za aktivne naročnike: