Razlaga pojmov

20. 4. 2021

Opredelitev delovnih izkušenj v Zakonu o javnih uslužbencih

Delovne izkušnje opredeljuje 13. točka 6. člena ZJU, ki določa, da so delovne izkušnje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 5. 2019

Razlaga pojmov

Veljavnost Zakona o javnih uslužbencih Za celoten javni sektor, kamor sodijo tudi javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, velja samo prvi del ZJU, torej od 1. do vključno 21. člena. Sicer pa se za urejanje delovnih razmerij, plač, povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja uporabljajo:         -       ...