Razlaga pojmov

16. 5. 2019

Razlaga pojmov

Veljavnost Zakona o javnih uslužbencih Za celoten javni sektor, kamor sodijo tudi javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, velja samo prvi del ZJU, torej od 1. do vključno 21. člena. Sicer pa se za urejanje delovnih razmerij, plač, povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja uporabljajo:         -       ...