Pravice iz delovnega razmerja

03. 4. 2020

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v času epidemije

12. marca 2020 je bila zaradi širjenja koronavirusa COVID-19 in ogrožanja zdravja ljudi v državi razglašena epidemija za območje celotne Slovenije. Takrat je bil sprejet tudi Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/2020, v nadaljevanju: Odlok), s katerim se ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 4. 2020

Izplačilo plače in nadomestila plače v primeru odsotnosti javnih uslužbencev zaradi koronavirusa SARS-CoV-2

Ministrstvo za javno upravo je 27. 3. 2020 objavilo dokument Izplačilo plače in nadomestila plače v primeru odsotnosti javnih uslužbencev zaradi koronavirusa SARS-CoV-2, v katerem navajajo navodila in pojasnila, v katerih primerih je javni uslužbenec upravičen do plače oziroma do nadomestil plače v primeru odsotnosti z dela ter katere šifre ...
18. 3. 2020

Delo od doma in vodenje zakonsko določenih evidenc

Zaradi potrebe po zmanjševanju negativnih posledic pandemije koronavirusa (COVID-19) se je veliko organizacij, tako v javnem kot zasebnem sektorju, odločilo za delo na domu. Ker časa za pripravo ni bilo veliko (ukrepi so pričeli veljati »čez noč«), si v nadaljevanju poglejmo, na kaj moramo biti pozorni, da bo delo organizirano ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 3. 2020

Organizacija in spremljanje dela od doma

Avtor: Tanja Bohl
Zaradi izbruha novega koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19, se v luči preprečevanja njegovega hitrega širjenja in sprejemanja strogih ukrepov za njegovo zajezitev vedno več delodajalcev odloča za organiziranje oz. odrejanje dela od doma v skladu z s tem povezanimi predpisi ter navodili pristojnih organov, da naj tisti, ki lahko ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 2. 2020

Disciplinski postopek po ZDR-1

Ureditev izpeljave disciplinskega postopka ZDR-1 ureja disciplinski postopek v poglavju 12. Disciplinska odgovornost v 172. do 176. členu. Upoštevati je treba, da je osnovna obveznost zaposlenega izpolnjevanje pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Če obveznosti iz delovnega razmerja delavec krši, ima delodajalec več možnosti, in sicer: za hujše in ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 1. 2020

Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence

Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 4. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03), veljaven na dan 31. december 2019 (Sklep o uskladitvi minimalnih in dodatnih premij kolektivnega ...
07. 1. 2020

Odmera sorazmernega dela letnega dopusta in regresa za letni dopust - pojasnilo MJU z dne 18. 10. 2019

Računsko sodišče Republike Slovenije je dne 7. 8. 2019 objavilo[1] Revizijsko poročilo Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2018. Predmet revizije je bil v točki 3.3.4.w regres za letni dopust, in sicer sorazmerni del regresa za letni dopust. Računsko sodišče je v citirani točki ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 11. 2019

Uvedba elektronskega bolniškega lista s 1. 1. 2020

S 1. januarjem 2020 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) v sodelovanju z izvajalci zdravstvenih storitev uvaja elektronski bolniški list. Sedaj veljavne papirnate bolniške liste bodo postopno nadomestili bolniški listi v elektronski obliki (v nadaljevanju: eBOL). Za uvedbo elektronskih bolniških listov se pripravlja posebna informacijska rešitev za delodajalce ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

29. 10. 2019

Položaj mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč po novem

Položaj mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč je bil v preteklosti na nekaterih področjih nedorečen. Z dogovorom o ureditvi položaja med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture se je položaj izboljšal, a nekatera odprta vprašanja še ostajajo ...
Samo za aktivne naročnike:
15. 7. 2019

Regres za prehrano za prisotnost na delovnem mestu in na službenem potovanju

Regres za prehrano med delom pomeni povračilo stroškov prehrane in trenutno znaša za javne uslužbence 3,97 evrov (stanje od julija 2019 dalje).   Pripada jav­nemu uslužbencu za dan prisotnosti na delu, pri čemer se kot dan prisotnosti na delu šteje: če javni uslužbenec dela več kot štiri ure dnevno ...
Samo za aktivne naročnike: