Pravice iz delovnega razmerja

15. 9. 2021

Pojasnila v zvezi z novim odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

Avtor: Tanja Bohl
Če se skoncentriramo zgolj na raven delodajalca, morajo za čas opravljanja dela pogoj PCT izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost.Pogoj PCT pomeni pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja. V tem pogledu testiranje oz. samotestiranje predstavlja zgolj enega ...
Samo za aktivne naročnike:
14. 9. 2021

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 velja od 15. 9. dalje za vse zaposlene + vzorci

Avtor: Tanja Bohl
Novo ureditev vzpostavlja Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 146-2870/2021 z dne 11. 9. 2021), ki bo začela veljati v sredo, 15. 9. 2021. Ta Odlok določa tudi, da preneha veljati predpis, ki je do ...
10. 9. 2021

Terenski dodatek

Višina terenskega dodatka znaša dnevno 21 odstotkov dnevnice za službeno potovanje v trajanju nad 12 ur. Glede na to, da aneksi določajo, da znaša dnevnica za službeno potovanje nad 12 ur 21,39 evra, znaša terenski dodatek 21 odstotkov te dnevnice, to je 4,49 evra na dan.Sicer pa ...
Samo za aktivne naročnike:
10. 9. 2021

Jubilejne nagrade v javnem sektorju

V zvezi z jubilejnimi nagradami je od leta 2021 novost ta, da se kot delovna doba, ki se upošteva za pridobitev pravice do jubilejne nagrade, šteje tudi delovna doba pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe. To delovno dobo bo treba upoštevati pri preverjanju pogojev za izplačilo jubilejne ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 7. 2021

Uredba o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino velja od 17. 7. 2021 dalje

V Uradnem listu RS, št. 116/21, je bila dne 16. 7. 2021 objavljena Uredba o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Uredba velja od 17. 7. 2021 dalje, določa pa višino kilometrine v primeru uporabe lastnega vozila v službene namene za službeno potovanje v tujino ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 6. 2021

Na voljo je nov vzorec Izjave za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela - junij 2021

Za naročnike je na voljo nov obrazec Izjave za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, najdete TUKAJ.Pripravljen je vzorec, ki sledi vsebini aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, Uradni list RS, št. 88/21, je strokovni pripomoček, ki si ga delodajalci lahko prilagodite, paziti morate le ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 6. 2021

Povračilo stroškov za prehrano - veljavno od junija 2021 dalje

REGRES ZA PREHRANO MED DELOMPovračilo stroškov prehrane med delom – od junija 2021 znaša 4,30 evrov.Spremembe:regres pripada za dan prisotnosti – če javni uslužbenec dela najmanj s polovičnim delovnim časom dnevno.Obračun regresa za delo preko polnega delovnega časa:če JU dela preko polnega delovnega časa na dan ...
30. 3. 2021

Redna delovna uspešnost

Redna delovna uspešnost kot del plače javnega uslužbenca Od 1. julija 2020 dalje se ponovno izplačuje redna delovna uspešnost v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor - KPJS.ZSPJS vsebuje določbe, ki se nanašajo na redno delovno uspešnost v ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 2. 2021

Pravica do kratkotrajne odsotnosti (3 dni) zaradi bolezni podaljšana tudi v letu 2021

Velja od 5. 2. 2021 do 31. 12. 2021Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je začel veljati 5. 2. 2021, ponovno uvaja pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni. Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela ...
17. 2. 2021

Nadurno delo - kratko in jedrnato

Nadurno delo ureja ZDR-1 v 144. členu, pogosto pa je predmet ureditve v področni zakonodaji.Nadurno delo je dovoljeno le v določenih izjemnih primerih.Predhodna pisna odreditev s strani delodajalca, le izjemoma naknadno pisno ob predhodni ustni odreditvi.Prepoved odrejanja nadurnega dela določenim zaposlenim:v času nosečnosti in še eno ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

1 2 3 4 5 6