Pravice iz delovnega razmerja

18. 4. 2023

Pogoste in/ali dolgotrajne odsotnosti z dela zaposlenih zaradi bolezni ali drugih razlogov

Reševanje absentizma je proces upravljanja s pogostimi in/ali dolgotrajnimi odsotnostmi z dela zaposlenih zaradi bolezni ali drugih razlogov. Glavni cilj tega procesa je zmanjšati odsotnost z dela in s tem izboljšati produktivnost ter učinkovitost organizacije.Postopek reševanja absentizma lahko vključuje naslednje korake:Ugotavljanje vzrokov odsotnosti - delodajalec mora ugotoviti razloge ...
Samo za aktivne naročnike:
06. 1. 2023

Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence z veljavnostjo od 1. januarja 2023

Javni uslužbenci so vključeni v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, za kar jim delodajalci plačujejo premije, ki se skladno z določbami 2. in 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05) in na podlagi 30. člena Kolektive pogodbe o oblikovanju pokojninskega ...
21. 9. 2022

Razlika med redno delovno uspešnostjo in delovno uspešnostjo za povečan obseg dela javnih uslužbencev

Ker je Vrhovno sodišče RS pred časom v sodbi VIII Ips 55/2021 z dne 14. 6. 2022 odločalo o revizijskem vprašanju, ali je javni uslužbenec upravičen do dodatka za povečan obseg dela in pri tem tudi pojasnilo razliko med redno delovno uspešnostjo in delovno uspešnostjo za povečan obseg dela ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 8. 2022

Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 103/2022) z veljavnostjo od 1. januarja 2022

V Uradnem listu RS, št. 103/2022, je bil objavljen Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki določa višino skupne pokojninske premije po premijskih razredih z veljavnostjo od 1. januarja 2022.Skupna pokojninska premija je sestavljena iz minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 7. 2022

Pravica do izplačila solidarnostne pomoči

Avtor: Tanja Bohl
Solidarnostna pomoč je institut delovnega prava in pravica, ki je pogojena z obstojem delovnega razmerja.[1] Delavcem je praviloma izplačana ob nastopu določenega dogodka z namenom, da delavec lažje premosti težave, ki niso nastale po njegovi volji. Delodajalec je dolžan izplačati delavcu solidarnostno pomoč v primerih oziroma ob izpolnitvi pogojev ...
Samo za aktivne naročnike:
14. 1. 2022

Višina minimalne plače v letu 2022

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi 6. člena Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18) določil znesek minimalne plače, ki velja za koledarsko leto 2022.Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1 ...
05. 1. 2022

Izdan je Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve pri delu z otroki s posebnimi potrebami

Na podlagi 8. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor – KPJS (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18) je ministrica za izobraževanje, znanost in šport ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 1. 2022

Jubilejne nagrade v javnem sektorju

Pravne podlageBistveni predpisi in kolektivne pogodbe, ki urejajo povračila stroškov in druge prejemke iz delovnega razmerja v javnem sektorju, so naslednji:Zakon o uravnoteženju javnih financ - ZUJF, Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12,Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list RS ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 1. 2022

Višina jubilejne nagrade od 2021 dalje

Skladno z navedenimi aneksi h kolektivnim pogodbam in upoštevaje določbo glede usklajevanja zneskov iz aneksa (Uradni list RS, št. 88/21) torej javnim uslužbencem pripada jubilejna nagrada v višini:za 10 let delovne dobe 302,91 evra,za 20 let delovne dobe 454,35 evra,za 30 let delovne dobe ...
Samo za aktivne naročnike:
08. 11. 2021

Višine nadomestil v primeru COVID-19

a) Pojasnila Zavoda za zdravstveno zavarovanje SlovenijeOkužba s COVID-19 in bolniški staležGlede na to, da je usmeritev NIJZ, da zavarovanci z znaki akutne okužbe dihal z ali brez vročine, pri katerih bolezen poteka blago, diagnostičnega testiranja na COVID-19 ne potrebujejo (izjeme temu pravilu določi epidemiolog – postavi epidemiološko indikacijo ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

1 2 3 4 5 6