Določanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev iz delovnih razmerij

24. 10. 2020

Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev mladih in mater, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti

Če prvič za nedoločen čas zaposlite mlade do 26. leta starosti ali matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti, lahko za prvi dve leti njihove zaposlitve uveljavljate delno vračilo plačanih prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ugodnosti za stalno zaposlitev mladihVračilo prispevkov uveljavljate na podlagi Zakona ...
19. 12. 2019

Kako spremenjena višina minimalne plače v letu 2020 vpliva na plače in druge prejemke v javnem sektorju?

  Minimalno plačo ureja Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. št. 13/10, 92/15 in 83/18), ki je s spremembami v decembru 2018 za leto 2020 določil pomembno novost, in sicer, da so iz minimalne plače izločeni vsi dodatki.  Zakon določa pravico do minimalne plače ...
Samo za aktivne naročnike:
18. 12. 2015

Spremembe Zakona o minimalni plači

   V Uradnem listu RS, št. 92/2015 dne 4. 12. 2015, je bil objavljen  Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači. Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači - ZMinP-A (Uradni list RS, št. 92/2015) tako drugače definira minimalno plačo, in sicer tako, da je dopolnjen 2. člen ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 8. 2015

Način določanja pravic in obveznosti javnih uslužbencev iz delovnih razmerij

Pravice in obveznosti delavca in delodajalca v zvezi z delom se na splošni ravni urejajo z zakonom in kolektivnimi pogodbami, na individualni ravni pa s pogodbo o zaposlitvi. Pogodbena svoboda je omejena tako, da se stranki s pogodbo o zaposlitvi ne moreta dogovoriti drugače (slabše), kot to določa zakon, kar ...
Samo za aktivne naročnike: