Določanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev iz delovnih razmerij

25. 1. 2023

Nove višje najnižje urne postavke za začasno in občasno delo dijakov in študentov za leto 2023

Dne 20. 1. 2023 je bil v Uradnem listu (št. 7/2023) objavljen nov znesek najnižje urne postavke za začasno in občasno delo dijakov in študentov v višini 6,92 eura.Zakonsko določena bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del dijakov in študentov (na podlagi 130. c ...
25. 5. 2022

Višja urna postavka za delo študentov in dijakov ter upokojencev

5. maja 2022 je stopila v veljavo novela Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-G), ki izenačuje višini minimalnih bruto urnih postavk za začasno in občasno delo upokojencev ter začasno in občasno delo dijakov in študentov.Zakon o urejanju trga dela ZUTD-G, ki je bil v Državnem zboru RS sprejet v ...
24. 10. 2020

Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev mladih in mater, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti

Če prvič za nedoločen čas zaposlite mlade do 26. leta starosti ali matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti, lahko za prvi dve leti njihove zaposlitve uveljavljate delno vračilo plačanih prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ugodnosti za stalno zaposlitev mladihVračilo prispevkov uveljavljate na podlagi Zakona ...
19. 12. 2019

Kako spremenjena višina minimalne plače v letu 2020 vpliva na plače in druge prejemke v javnem sektorju?

  Minimalno plačo ureja Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. št. 13/10, 92/15 in 83/18), ki je s spremembami v decembru 2018 za leto 2020 določil pomembno novost, in sicer, da so iz minimalne plače izločeni vsi dodatki.  Zakon določa pravico do minimalne plače ...
Samo za aktivne naročnike:
18. 12. 2015

Spremembe Zakona o minimalni plači

   V Uradnem listu RS, št. 92/2015 dne 4. 12. 2015, je bil objavljen  Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači. Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači - ZMinP-A (Uradni list RS, št. 92/2015) tako drugače definira minimalno plačo, in sicer tako, da je dopolnjen 2. člen ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 8. 2015

Način določanja pravic in obveznosti javnih uslužbencev iz delovnih razmerij

Pravice in obveznosti delavca in delodajalca v zvezi z delom se na splošni ravni urejajo z zakonom in kolektivnimi pogodbami, na individualni ravni pa s pogodbo o zaposlitvi. Pogodbena svoboda je omejena tako, da se stranki s pogodbo o zaposlitvi ne moreta dogovoriti drugače (slabše), kot to določa zakon, kar ...
Samo za aktivne naročnike: