Določanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev iz delovnih razmerij

19. 12. 2019

Kako spremenjena višina minimalne plače v letu 2020 vpliva na plače in druge prejemke v javnem sektorju?

  Minimalno plačo ureja Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. št. 13/10, 92/15 in 83/18), ki je s spremembami v decembru 2018 za leto 2020 določil pomembno novost, in sicer, da so iz minimalne plače izločeni vsi dodatki.  Zakon določa pravico do minimalne plače ...
Samo za aktivne naročnike:
18. 12. 2015

Spremembe Zakona o minimalni plači

   V Uradnem listu RS, št. 92/2015 dne 4. 12. 2015, je bil objavljen  Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači. Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači - ZMinP-A (Uradni list RS, št. 92/2015) tako drugače definira minimalno plačo, in sicer tako, da je dopolnjen 2. člen ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 8. 2015

Način določanja pravic in obveznosti javnih uslužbencev iz delovnih razmerij

Pravice in obveznosti delavca in delodajalca v zvezi z delom se na splošni ravni urejajo z zakonom in kolektivnimi pogodbami, na individualni ravni pa s pogodbo o zaposlitvi. Pogodbena svoboda je omejena tako, da se stranki s pogodbo o zaposlitvi ne moreta dogovoriti drugače (slabše), kot to določa zakon, kar ...
Samo za aktivne naročnike: