Kadrovski načrti in evidence

17. 5. 2019

Kadrovski načrti in evidence

Kadrovski načrt

ZJU določa, da organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo kadrovske vire v skladu s kadrovskimi načrti, ki vsebujejo dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest za določeno obdobje, pri čemer morajo upoštevati proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela organa.

Kadrovski načrt ...

Samo za aktivne naročnike:
22. 6. 2017

Priporočena vsebina personalne mape javnega uslužbenca

Priporočena vsebina personalne mape v JS

(prilagodite glede na delovno mesto javnega uslužbenca)

  • Objava javnega natečaja za uradniško delovno mesto/razpisano delovno mesto JU
  • Sklep o izbiri na javnem natečaju/razpisu
  • Napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled (obrazec)
  • Napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled (obrazec)
  • Pisni ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.