Kadrovski načrti in evidence

17. 5. 2019

Kadrovski načrti in evidence

Kadrovski načrt ZJU določa, da organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo kadrovske vire v skladu s kadrovskimi načrti, ki vsebujejo dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest za določeno obdobje, pri čemer morajo upoštevati proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela organa. Kadrovski načrt ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 6. 2017

Priporočena vsebina personalne mape javnega uslužbenca

Priporočena vsebina personalne mape v JS (prilagodite glede na delovno mesto javnega uslužbenca) Objava javnega natečaja za uradniško delovno mesto/razpisano delovno mesto JU Sklep o izbiri na javnem natečaju/razpisu Napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled (obrazec) Napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled (obrazec) Pisni ...
Samo za aktivne naročnike: