Kadrovski načrti in evidence

18. 5. 2023

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti

V Uradnem listu je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Spremembe in dopolnitve zakona začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo šest mesecev po uveljavitvi. To pomeni, da določbe tega zakona pričnejo veljati ...
17. 5. 2019

Kadrovski načrti in evidence

Kadrovski načrt ZJU določa, da organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo kadrovske vire v skladu s kadrovskimi načrti, ki vsebujejo dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest za določeno obdobje, pri čemer morajo upoštevati proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela organa. Kadrovski načrt ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 6. 2017

Priporočena vsebina personalne mape javnega uslužbenca

Priporočena vsebina personalne mape v JS (prilagodite glede na delovno mesto javnega uslužbenca) Objava javnega natečaja za uradniško delovno mesto/razpisano delovno mesto JU Sklep o izbiri na javnem natečaju/razpisu Napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled (obrazec) Napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled (obrazec) Pisni ...
Samo za aktivne naročnike: