Kadrovski načrti in evidence

22. 1. 2024

Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/23)

Od 1. januarja 2024 velja Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/23), sprejeta na podlagi dvanajstega odstavka 60. člena ZIPRS2425 ter za izvrševanje 58. člena ZIPRS2425, ki jo je sprejela vlada. Uredba določa ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 1. 2024

Objavljena je Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2024 in 2025

V Uradnem listu št. 132/23 je objavljena Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2024 in 2025, ki določa način priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna države in občin ter metodologijo spremljanja njihovega izvajanja za leti 2024 in 2025.Kadrovske načrte ...
24. 7. 2023

Evidentiranje delovnega časa zaposlenih v vrtcu in šoli po novem ZEPDSV-A od 20. 11. 2023 dalje

Avtor: Tanja Bohl
Evidentiranje delovnega časa je ena izmed dolžnosti delodajalcev, ki jim jih nalaga Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06, s spremembami, v nadaljevanju: ZEPDSV)[1]. Evidentiranje delovnega časa delavcev je obvezno že vse od leta 2006, vendar pa je bil ZEPDSV pred ...
Samo za aktivne naročnike:
18. 5. 2023

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti

V Uradnem listu je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Spremembe in dopolnitve zakona začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo šest mesecev po uveljavitvi. To pomeni, da določbe tega zakona pričnejo veljati ...
17. 5. 2019

Kadrovski načrti in evidence

Kadrovski načrt ZJU določa, da organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo kadrovske vire v skladu s kadrovskimi načrti, ki vsebujejo dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest za določeno obdobje, pri čemer morajo upoštevati proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela organa. Kadrovski načrt ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 6. 2017

Priporočena vsebina personalne mape javnega uslužbenca

Priporočena vsebina personalne mape v JS (prilagodite glede na delovno mesto javnega uslužbenca) Objava javnega natečaja za uradniško delovno mesto/razpisano delovno mesto JU Sklep o izbiri na javnem natečaju/razpisu Napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled (obrazec) Napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled (obrazec) Pisni ...
Samo za aktivne naročnike: