Soglasja k zaposlitvi

29. 6. 2017

Obveznost soglasja pred novo zaposlitvijo

Po 109. členu ZOFVI mora javni vrtec oziroma javna šola, ki zaposluje nove strokovne delavce, prosta delovna mesta javno objaviti. Minister lahko za javne šole objavi prosta delovna mesta s skupno objavo. Natančnejšo vsebino in postopek skupne objave določi minister. PO drugem odstavku 109. člena mora javni vrtec pred objavo ...