Finance

01. 8. 2022

Vloga za izvršbo in neujemanje podatkov iz registra

Na sodišče smo oddali vlogo za izvršbo. Prejeli smo sklep za dopolnitev izvršbe, ker se podatki v registru prebivalstva ne ujemajo s podatki na vlogi za izvršbo.Zanima nas, kje in kako pridobimo pravilne podatke.
Samo za aktivne naročnike:
10. 5. 2022

Pravilno knjiženje plačil, povezanih s kosili zaposlenih

Nam kot osnovni šoli zunanji dobavitelji vozijo kosila tudi za naše zaposlene. Ta strošek jim mi odtegnemo pri plači. Prav tako knjižimo prejeti račun, ki ga prejmemo od dobavitelja. Tako imamo stroške in prihodke. Nekako sem se posvetovala tudi z drugimi računovodkinjami in pravijo, da tole naj ne bi bil ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 4. 2022

Posebna davčna obravnava določenih dodatkov, ki so bili izplačani zaposlenim za delo v izpostavljenih razmerah za okužbo z virusom Covid-19 – ali je zdravstveno osebje, ki je zaposleno v VIZ, opravičeno neplačila dohodnine za dodatke za delo v epidemiji?

V centru za usposabljanje otrok s posebnimi potrebami so zaposleni tudi zdravstveni delavci po KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. Delovno mesto je financirano iz naslova SKUPNOSTI ZA ORGANIZACIJ ZA USPOSABLJANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI V RS. Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami pa se financira na ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 3. 2022

Ali dejavnosti priprave obrokov spada med javno službo in tržno dejavnost?

Zanima nas razmejevanje dejavnosti obrokov med javno službo in tržno dejavnost. V vrtcu pripravljamo in kuhamo obroke tudi za sosednjo za osnovno šolo, ki je samostojni zavod.Ali naj uvrstimo pripravo šolske prehrane (zajtrk, dopoldanska malica, kosilo in popoldanska malica) pod javno službo ali tržno?
Samo za aktivne naročnike:
18. 2. 2022

Kdo oblikuje ceno obrokov, če zavod pripravlja obroke za zunanje partnerje?

V kuhinji pripravljamo obroke za zunanje partnerje - sosednja šola. V njej se pripravlja vse obroke za otroke vrtca, učence in zaposlene obeh ustanov. Cene je sprejel in potrdil svet našega zavoda. Partnerski zavod se s cenami ne strinja. Kdo ima pristojnosti, da določi cene? Kako lahko ravnamo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

18. 1. 2022

Namen izplačil iz šolskega sklada

Ali se lahko iz Šolskega sklada dodeljuje enkratna izredna pomoč dijakom ob izjemnih okoliščinah v družini (težje socialne razmere, smrt, invalidnost, naravne in druge nesreče)?
Samo za aktivne naročnike:
05. 10. 2021

Osemdnevni plačilni rok pri javno-pravnih osebah

Ali za javni sektor še velja 8-dnevni plačilni rok proračunskih uporabnikov do zasebnih subjektov?
Samo za aktivne naročnike:
14. 5. 2021

Izplačilo sejnin in drugih stroškov članom sveta zavoda

V svetu zavoda je 5 zaposlenih, 2 predstavnika dijaške skupnosti – dijaka, 3 predstavniki ministrstva in pa 3 predstavniki staršev. Ali so člani sveta in ostali povabljeni udeleženci upravičeni do povračil kakršnih koli stroškov - prevoza ali kakšnih drugih stroškov, ki bi lahko nastali? Dosedanja praksa je bila, da se je zaposlenim ...
Samo za aktivne naročnike:
19. 2. 2021

Obračun DDV-ja za živila, ki jim je v šolski kuhinji potekel rok uporabe

Ali je potrebno od živil, ki jim je v šolski kuhinji potekel rok uporabe zaradi neporabe v času zaprtja vrtcev in šol, obračunati DDV?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 11. 2020

Obdavčitev daril, ki jih prejmejo javni uslužbenci

Avtor: Janja Perme

Velja nov Zakon o preprečevanju korupcije, ki spreminja določbe o sprejemanju daril javnih uslužbencev, na novo je opredeljena vrednost darila (100 EUR), delodajalci pa morajo voditi seznam daril, kjer je vrednost darila višja od 50 EUR in enkrat na leto to poročati Komisiji za preprečevanje korupcije. Zanima nas, kolikšna je ...
Samo za aktivne naročnike: