Finance

05. 8. 2020

Nabava službenega vozila za službene namene zaposlenih v šoli

Šola želi kupiti rabljeno vozilo za delovne naloge hišnika, ima namreč dve stavbi v različnih krajih, ki ju je treba vzdrževati, hkrati pa mora biti primerno še za prevoz kosil. Ali kot šola lahko kupijo rabljen avtomobil od fizične osebe? Kakšen je postopek?
Samo za aktivne naročnike:
08. 6. 2019

Neplačana odsotnost z dela - Plačilo prispevkov in dohodnine

Vprašanje: Delavka želi koristiti neplačano odsotnost zaradi potovanja. Kako je s plačilom prispevkov in dohodnine? Odgovor: Zaposlen ima pravico do odsotnosti brez nadomestila plače ob neodložljivih osebnih opravkih, zasebnem potovanju, negi družinskega člana, popravilu hiše ali stanovanja in ob zdravljenju na svoje stroške. Delodajalec lahko neplačani dopusta zavrne, če mu ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 5. 2019

Sredstva iz tržne dejavnosti - Izplačilo delovne uspešnosti zaradi povečanega obsega dela iz sredstev tržne dejavnosti

Vprašanje: Šolski hišnik prevaža kosila iz centralne šole na 2 podružnici. Ali lahko izplačamo delovno uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela hišniku iz sredstev tržne dejavnosti brez soglasja občinskega sveta? Ali je dovolj, da to potrdi svet zavoda? Odgovor: Javni zavod lahko poleg dejavnosti (negospodarske javne službe) opravlja tudi ...
24. 5. 2019

Obračun potnih stroškov - Službena pot s službenim vozilom

Vprašanje: Zaposlena odhaja v soboto na službeno pot s službenim vozilom, se pravi, da od doma pride v šolo, vzame službeno vozilo in odide na seminar.  Se ji službena pot začne doma in se ji od doma do šole obračuna kilometrina po potnem nalogu, ker se pripelje s ...
04. 7. 2018

Računovodstvo - Višina potnih stroškov delavcu za udeležbo na seminarju

Vprašanje: Kakšna je pravilna višina izplačanih potnih stroškov delavcu, ki uporabi lastno vozilo za udeležbo na seminarju? Odgovor: Kot podlago za izplačilo kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene je treba upoštevati (glede na to, da gre za šolo – torej javni zavod) 10. člen Aneksa h kolektivni pogodbi ...
04. 7. 2018

Računovodstvo - Izplačilo potnih stroškov delavcu, ki dela preko podjemne pogodbe

Vprašanje: Delavka, ki je pri nas zaposlena za polni delovni čas, dodatno v drugem zavodu opravlja pedagoško delo. Zanima me višina izplačila potnih stroškov delavca, ki ima sklenjeno podjemno pogodbo. Odgovor: Podjemna pogodba je pogodba civilnega prava in je definirana v Obligacijskem zakoniku (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno ...
22. 6. 2018

Potni stroški - Potovanja učiteljev v tujino (napotitev ali službena pot)

Vprašanje: Smo italijanska šola in učitelji tedensko odhajajo v Italijo na razne seminarje, izobraževanja, peljejo učence na izlete itd...  Je to službena pot v tujino in kako se to označi na rek obrazcu, katera šifra? Šolo v naravi večkrat izvajamo v Italiji. Učitelji so cel teden v tujini ...
03. 5. 2018

Računovodstvo - Opravljanje dela v drugem zavodu in izplačilo

Vprašanje: Zaposlena učiteljica na glasbeni šoli korepetira zbor na sosednji osnovni šoli. Zanima me, kako pravno pravilno izplačati opravljeno delo. Ali lahko mi, glasbena šola, na osnovno šolo izdamo račun? V odloku ustanovitvenega akta imamo vpisano dejavnost: umetniško ustvarjanje. Če ja, me zanima kako pravno izplačati prejeta sredstva delavki. Učiteljica ...
25. 1. 2018

Računovodstvo - Napotitev na seminar - koriščenje storitev, ki niso bile navedene na naročilnici

Vprašanje Delavka je bila napotena na seminar. S seboj je vzela naročilnico za hotel za storitev nočitve z zajtrkom. Ko se je vrnila, je povedala, da je imela polni penzion. Ali je to dopustno, da koristi poleg nočitve z zajtrkom še ostala dva obroka v hotelu? Kako je z dnevnico ...
02. 6. 2017

Računovodstvo - Obveznost uporabe pravilnika o blagajniškem poslovanju

Vprašanje: V zavodu 2-krat letno na transakcijski račun položimo dobrodelne prispevke staršev ob obisku šolske prireditve. Ali še vedno potrebujemo pravilnik o blaganjiškem poslovanju ali lahko določbe o tem nekako vključimo v pravilnik o računovodstvu? Odgovor: Pravila organiziranosti poslovanja z gotovino si uredi vsaka organizacija (družba, zavod, ustanova … ...