Finance

30. 1. 2023

Knjiženje oskrbnin, če to namesto staršev plača fundacija

V mesecu oktobru 2022 smo staršem izdali položnico za oskrbnino oz. za plačilo vrtca.Staršem, ki so se prijavili na razpis pri Fundaciji Boštjana Bandlja, je fundacija znesek oskrbnine za mesec oktober 2022 v imenu starša neposredno nakazala na bančni račun vrtca.Prosim za pojasnilo glede knjiženja po poslovnem dogodku ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 12. 2022

Kako poročamo po novem REK-O, če je delavec pri enem delodajalcu zaposlen po dveh pogodbah

Delavec je pri istem delodajalci zaposlen na podlagi dveh pogodb o zaposlitvi, prva je za nedoločen čas za polovični delovni čas, druga je za določen čas za polovični delovni čas. Kako se po 1. 1. 2023 to poroča z REK-O?
Samo za aktivne naročnike:
20. 12. 2022

Poročanje o izplačilu nadomestila za neporabljen letni dopust v novem obrazcu REK-O

Kako v novem obrazcu REK-O poročamo nadomestilo, ki smo ga delavcu izplačali zaradi neizkoriščenega letnega dopusta?
Samo za aktivne naročnike:
19. 12. 2022

Obračun potnih stroškov za službeno potovanje, ki je trajalo dva dni

Službeno potovanje je je trajalo 24. 10. od 7. ure zjutraj, vrnitev 25. 10. ob 16.30 uri. Prvi dan je organizator plačal večerjo, drugi dan delodajalec v sklopu nočitve zajtrk. Kako pravilno obračunati dnevnice?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 12. 2022

Organizacija bazarja - ali lahko izdelkom določimo ceno in jih prodajamo?

Prosimo za pojasnilo glede organizacije Novoletnega bazarja, ki ga organizira sklad vrtca.Vsako leto starši in zaposleni izdelamo izdelke, spečemo piškote, pridobimo različne artikle, ki jih nato ponudimo obiskovalcem na bazarju. V preteklosti so pobirali prostovoljne prispevke, sedaj pa nas zanima, ali lahko na izdelke napišemo ceno? Kaj to za ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

01. 8. 2022

Vloga za izvršbo in neujemanje podatkov iz registra

Na sodišče smo oddali vlogo za izvršbo. Prejeli smo sklep za dopolnitev izvršbe, ker se podatki v registru prebivalstva ne ujemajo s podatki na vlogi za izvršbo.Zanima nas, kje in kako pridobimo pravilne podatke.
Samo za aktivne naročnike:
10. 5. 2022

Pravilno knjiženje plačil, povezanih s kosili zaposlenih

Nam kot osnovni šoli zunanji dobavitelji vozijo kosila tudi za naše zaposlene. Ta strošek jim mi odtegnemo pri plači. Prav tako knjižimo prejeti račun, ki ga prejmemo od dobavitelja. Tako imamo stroške in prihodke. Nekako sem se posvetovala tudi z drugimi računovodkinjami in pravijo, da tole naj ne bi bil ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 4. 2022

Posebna davčna obravnava določenih dodatkov, ki so bili izplačani zaposlenim za delo v izpostavljenih razmerah za okužbo z virusom Covid-19 – ali je zdravstveno osebje, ki je zaposleno v VIZ, opravičeno neplačila dohodnine za dodatke za delo v epidemiji?

V centru za usposabljanje otrok s posebnimi potrebami so zaposleni tudi zdravstveni delavci po KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. Delovno mesto je financirano iz naslova SKUPNOSTI ZA ORGANIZACIJ ZA USPOSABLJANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI V RS. Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami pa se financira na ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 3. 2022

Ali dejavnosti priprave obrokov spada med javno službo in tržno dejavnost?

Zanima nas razmejevanje dejavnosti obrokov med javno službo in tržno dejavnost. V vrtcu pripravljamo in kuhamo obroke tudi za sosednjo za osnovno šolo, ki je samostojni zavod.Ali naj uvrstimo pripravo šolske prehrane (zajtrk, dopoldanska malica, kosilo in popoldanska malica) pod javno službo ali tržno?
Samo za aktivne naročnike:
18. 2. 2022

Kdo oblikuje ceno obrokov, če zavod pripravlja obroke za zunanje partnerje?

V kuhinji pripravljamo obroke za zunanje partnerje - sosednja šola. V njej se pripravlja vse obroke za otroke vrtca, učence in zaposlene obeh ustanov. Cene je sprejel in potrdil svet našega zavoda. Partnerski zavod se s cenami ne strinja. Kdo ima pristojnosti, da določi cene? Kako lahko ravnamo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike