Finance

13. 10. 2023

Občina želi financirati 2. učitelja v 1. razredu

Občina bi v celoti financirala drugega učitelja v 1. razredu. Zanima me, na kakšni pravni podlagi lahko to stori?
Samo za aktivne naročnike:
14. 6. 2023

Izračun kilometrine po uradni ceni goriva na več decimalk

Zanima me, kako se preračuna kilometrina.Ali je lahko preračun 30 % cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina zaokrožen na dve decimalki (0,43) ali se mora računati na vse decimalke (0,430119).Ali je torej v mesecu maju, ko znaša kilometrina 0,430119, znesek 0,000119 nad uredbo?Primer 260 km * 0 ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 6. 2023

Višina dnevnice za službeno potovanje v primeru organizirane prehrane

Službeno potovanje traja 9 ur, na dogodku so med odmori bili prigrizki, koliko se potem od dnevnice nad 8 do vključno 12 ur odšteje za prehrano, ki je bila v sklopu dogodka organizirana kot prigrizki?
Samo za aktivne naročnike:
01. 6. 2023

Obračun službene poti, če se delavec nanjo odpravi od doma

Če je uslužbenec napoten na službeno pot od doma (Bled) v Kranj in gre po končanem sestanku iz Kranja na delovno mesto (Jesence), ali je v tem primeru prihod na delo po potnem nalogu v relaciji Bled-Kranj-Jesenice, ali se po potnem nalogu štejejo samo kilometri v relaciji (Bled-Kranj-Bled) kilometri na ...
Samo za aktivne naročnike:
30. 5. 2023

Izdaja potnega naloga za službeno pot, ki je krajša od 1 km

Ali je priprava potnega naloga potrebna v vsakem primeru, ko je oseba napotena na službeni sestanek oz. dogodek, tudi če je razdalja relacije manj kot kilometer?
Samo za aktivne naročnike:
15. 5. 2023

Pravilno knjiženje v glavno knjigo

Občina nam je izdala soglasje za prodajo stare opreme. Prodajo v imenu občine in za račun občine izvrši vrtec.Prejeta sredstva iz naslova prodaje se nakažejo na TRR občine. Vrtec je kupcem izdal račune in na svoj bančni račun prejel nakazilo. Kako pravilno knjižiti v glavni knjigi? Izdane račune in ...
Samo za aktivne naročnike:
03. 5. 2023

Upravičenost do izplačila dodatnih stroškov, ki so nastali na službenem potovanju po odločitvi delavca

Prosim za nasvet v zvezi z izplačilom potnih in drugih stroškov po potnem nalogu. Situacija je sledeča: zaposlena je odpotovala v tujino kot mentorica na mednarodnem tekmovanju. Na potnem nalogu je bila navedena ura ter datum odhoda ter prihoda zaposlene. Tekmovanje je potekalo v petek zjutraj, zato je uslužbenka odpotovala ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 4. 2023

Povračilo dodatnih stroškov za rekonstrukcijo vrtca

Občina je izvedla javno naročilo za rekonstrukcijo vrtca. Ponudnik - izvajalec del je zaradi izvedbe rekonstrukciji vrtca, zavodu - vrtcu povzročil dodatne oz. višje določene stroške: (porabo energije, porabo vode, dodatne stroške ogrevanja, stroške čiščenja, itd.). Pošljemo zahtevek na občino in občina z izvajalcem uredi zadevo ? Kdo je vrtcu dolžan pokriti nastale ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 2. 2023

Pokrivanje primanjkljaja, ki je vrtcu nastal zaradi višanja stroškov

V mesecu oktobru smo v javnem vrtcu, tako kot v vsem javnem sektorju, na podlagi Dogovora o ukrepih na področjih plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, Uradni list RS 136, 25.10.2022 izplačali dodatni regres za letni dopust, povišane plače zaposlenim za ...
Samo za aktivne naročnike:
30. 1. 2023

Knjiženje oskrbnin, če to namesto staršev plača fundacija

V mesecu oktobru 2022 smo staršem izdali položnico za oskrbnino oz. za plačilo vrtca.Staršem, ki so se prijavili na razpis pri Fundaciji Boštjana Bandlja, je fundacija znesek oskrbnine za mesec oktober 2022 v imenu starša neposredno nakazala na bančni račun vrtca.Prosim za pojasnilo glede knjiženja po poslovnem dogodku ...
Samo za aktivne naročnike: