Finance

05. 10. 2021

Osemdnevni plačilni rok pri javno-pravnih osebah

Ali za javni sektor še velja 8-dnevni plačilni rok proračunskih uporabnikov do zasebnih subjektov?
Samo za aktivne naročnike:
14. 5. 2021

Izplačilo sejnin in drugih stroškov članom sveta zavoda

V svetu zavoda je 5 zaposlenih, 2 predstavnika dijaške skupnosti – dijaka, 3 predstavniki ministrstva in pa 3 predstavniki staršev. Ali so člani sveta in ostali povabljeni udeleženci upravičeni do povračil kakršnih koli stroškov - prevoza ali kakšnih drugih stroškov, ki bi lahko nastali? Dosedanja praksa je bila, da se je zaposlenim ...
Samo za aktivne naročnike:
19. 2. 2021

Obračun DDV-ja za živila, ki jim je v šolski kuhinji potekel rok uporabe

Ali je potrebno od živil, ki jim je v šolski kuhinji potekel rok uporabe zaradi neporabe v času zaprtja vrtcev in šol, obračunati DDV?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 11. 2020

Obdavčitev daril, ki jih prejmejo javni uslužbenci

Avtor: Janja Perme

Velja nov Zakon o preprečevanju korupcije, ki spreminja določbe o sprejemanju daril javnih uslužbencev, na novo je opredeljena vrednost darila (100 EUR), delodajalci pa morajo voditi seznam daril, kjer je vrednost darila višja od 50 EUR in enkrat na leto to poročati Komisiji za preprečevanje korupcije. Zanima nas, kolikšna je ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 8. 2020

Nabava službenega vozila za službene namene zaposlenih v šoli

Šola želi kupiti rabljeno vozilo za delovne naloge hišnika, ima namreč dve stavbi v različnih krajih, ki ju je treba vzdrževati, hkrati pa mora biti primerno še za prevoz kosil. Ali kot šola lahko kupijo rabljen avtomobil od fizične osebe? Kakšen je postopek?
Samo za aktivne naročnike:
08. 6. 2019

Neplačana odsotnost z dela - Plačilo prispevkov in dohodnine

Vprašanje: Delavka želi koristiti neplačano odsotnost zaradi potovanja. Kako je s plačilom prispevkov in dohodnine? Odgovor: Zaposlen ima pravico do odsotnosti brez nadomestila plače ob neodložljivih osebnih opravkih, zasebnem potovanju, negi družinskega člana, popravilu hiše ali stanovanja in ob zdravljenju na svoje stroške. Delodajalec lahko neplačani dopusta zavrne, če mu ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 5. 2019

Sredstva iz tržne dejavnosti - Izplačilo delovne uspešnosti zaradi povečanega obsega dela iz sredstev tržne dejavnosti

Vprašanje: Šolski hišnik prevaža kosila iz centralne šole na 2 podružnici. Ali lahko izplačamo delovno uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela hišniku iz sredstev tržne dejavnosti brez soglasja občinskega sveta? Ali je dovolj, da to potrdi svet zavoda? Odgovor: Javni zavod lahko poleg dejavnosti (negospodarske javne službe) opravlja tudi ...
04. 7. 2018

Računovodstvo - Izplačilo potnih stroškov delavcu, ki dela preko podjemne pogodbe

Vprašanje: Delavka, ki je pri nas zaposlena za polni delovni čas, dodatno v drugem zavodu opravlja pedagoško delo. Zanima me višina izplačila potnih stroškov delavca, ki ima sklenjeno podjemno pogodbo. Odgovor: Podjemna pogodba je pogodba civilnega prava in je definirana v Obligacijskem zakoniku (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno ...
22. 6. 2018

Potni stroški - Potovanja učiteljev v tujino (napotitev ali službena pot)

Vprašanje: Smo italijanska šola in učitelji tedensko odhajajo v Italijo na razne seminarje, izobraževanja, peljejo učence na izlete itd...  Je to službena pot v tujino in kako se to označi na rek obrazcu, katera šifra? Šolo v naravi večkrat izvajamo v Italiji. Učitelji so cel teden v tujini ...
03. 5. 2018

Računovodstvo - Opravljanje dela v drugem zavodu in izplačilo

Vprašanje: Zaposlena učiteljica na glasbeni šoli korepetira zbor na sosednji osnovni šoli. Zanima me, kako pravno pravilno izplačati opravljeno delo. Ali lahko mi, glasbena šola, na osnovno šolo izdamo račun? V odloku ustanovitvenega akta imamo vpisano dejavnost: umetniško ustvarjanje. Če ja, me zanima kako pravno izplačati prejeta sredstva delavki. Učiteljica ...