Finance

30. 5. 2023

Izdaja potnega naloga za službeno pot, ki je krajša od 1 km

Ali je priprava potnega naloga potrebna v vsakem primeru, ko je oseba napotena na službeni sestanek oz. dogodek, tudi če je razdalja relacije manj kot kilometer?
Samo za aktivne naročnike:
15. 5. 2023

Pravilno knjiženje v glavno knjigo

Občina nam je izdala soglasje za prodajo stare opreme. Prodajo v imenu občine in za račun občine izvrši vrtec.Prejeta sredstva iz naslova prodaje se nakažejo na TRR občine. Vrtec je kupcem izdal račune in na svoj bančni račun prejel nakazilo. Kako pravilno knjižiti v glavni knjigi? Izdane račune in ...
Samo za aktivne naročnike:
03. 5. 2023

Upravičenost do izplačila dodatnih stroškov, ki so nastali na službenem potovanju po odločitvi delavca

Prosim za nasvet v zvezi z izplačilom potnih in drugih stroškov po potnem nalogu. Situacija je sledeča: zaposlena je odpotovala v tujino kot mentorica na mednarodnem tekmovanju. Na potnem nalogu je bila navedena ura ter datum odhoda ter prihoda zaposlene. Tekmovanje je potekalo v petek zjutraj, zato je uslužbenka odpotovala ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 4. 2023

Povračilo dodatnih stroškov za rekonstrukcijo vrtca

Občina je izvedla javno naročilo za rekonstrukcijo vrtca. Ponudnik - izvajalec del je zaradi izvedbe rekonstrukciji vrtca, zavodu - vrtcu povzročil dodatne oz. višje določene stroške: (porabo energije, porabo vode, dodatne stroške ogrevanja, stroške čiščenja, itd.). Pošljemo zahtevek na občino in občina z izvajalcem uredi zadevo ? Kdo je vrtcu dolžan pokriti nastale ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 2. 2023

Pokrivanje primanjkljaja, ki je vrtcu nastal zaradi višanja stroškov

V mesecu oktobru smo v javnem vrtcu, tako kot v vsem javnem sektorju, na podlagi Dogovora o ukrepih na področjih plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, Uradni list RS 136, 25.10.2022 izplačali dodatni regres za letni dopust, povišane plače zaposlenim za ...
Samo za aktivne naročnike:
30. 1. 2023

Knjiženje oskrbnin, če to namesto staršev plača fundacija

V mesecu oktobru 2022 smo staršem izdali položnico za oskrbnino oz. za plačilo vrtca.Staršem, ki so se prijavili na razpis pri Fundaciji Boštjana Bandlja, je fundacija znesek oskrbnine za mesec oktober 2022 v imenu starša neposredno nakazala na bančni račun vrtca.Prosim za pojasnilo glede knjiženja po poslovnem dogodku ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 12. 2022

Kako poročamo po novem REK-O, če je delavec pri enem delodajalcu zaposlen po dveh pogodbah

Delavec je pri istem delodajalci zaposlen na podlagi dveh pogodb o zaposlitvi, prva je za nedoločen čas za polovični delovni čas, druga je za določen čas za polovični delovni čas. Kako se po 1. 1. 2023 to poroča z REK-O?
Samo za aktivne naročnike:
20. 12. 2022

Poročanje o izplačilu nadomestila za neporabljen letni dopust v novem obrazcu REK-O

Kako v novem obrazcu REK-O poročamo nadomestilo, ki smo ga delavcu izplačali zaradi neizkoriščenega letnega dopusta?
Samo za aktivne naročnike:
19. 12. 2022

Obračun potnih stroškov za službeno potovanje, ki je trajalo dva dni

Službeno potovanje je je trajalo 24. 10. od 7. ure zjutraj, vrnitev 25. 10. ob 16.30 uri. Prvi dan je organizator plačal večerjo, drugi dan delodajalec v sklopu nočitve zajtrk. Kako pravilno obračunati dnevnice?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 12. 2022

Organizacija bazarja - ali lahko izdelkom določimo ceno in jih prodajamo?

Prosimo za pojasnilo glede organizacije Novoletnega bazarja, ki ga organizira sklad vrtca.Vsako leto starši in zaposleni izdelamo izdelke, spečemo piškote, pridobimo različne artikle, ki jih nato ponudimo obiskovalcem na bazarju. V preteklosti so pobirali prostovoljne prispevke, sedaj pa nas zanima, ali lahko na izdelke napišemo ceno? Kaj to za ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike