Pedagoško delo

11. 4. 2024

Sistemski pristop je najbolj učinkovita zaščita pred spletnim nasiljem

Eden od ciljev Ministrstva za digitalno preobrazbo je, da bo do leta 2026 vsak prebivalec in prebivalka imel dostop do širokopasovnega interneta. Splet je vir informacij in znanja, pa tudi mnogih negativnosti. Ali je rešitev, da se zaradi tega izklopimo? Ne.Namesto tega naredimo splet za varno okolje, učimo se ...
25. 5. 2023

Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami

V Uradnem listu RS št. 46/2023 z dne 21. 4. 2023 je bil objavljen Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami s prilogo. Sprememba se začne uporabljati s 1. septembrom 2023.Postopkovnih sprememb v pravilniku ni, je pa dopolnjena »Preglednica možnih prilagoditev načina ...
Samo za aktivne naročnike:
23. 5. 2023

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami

V Uradnem listu RS št. 46/2023 z dne 21. 4. 2023 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami, ki prinaša dve bistveni spremembi:dodatna strokovna pomoč se lahko izjemoma z odločbo o usmeritvi dodeli tudi učencem ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 1. 2023

Sprejet je Sklep o prilagoditvah splošne in poklicne mature v šolskem letu 2022/2023

V Uradnem listu št. 161/22 z dne 23. 12. 2022 je bil objavljen Sklep o prilagoditvah splošne in poklicne mature v šolskem letu 2022/2023.Sprejet je bil na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE ...
07. 12. 2022

Sprejet je Sklep o prilagoditvah zimskega roka poklicne mature v šolskem letu 2022/2023

Minister za izobraževanje, znanost in šport je sprejel Sklep o prilagoditvah zimskega roka poklicne mature v šolskem letu 2022/2023, ki je objavljen v Uradnem listu št. 151/22. S sklepom se zaradi nemotenega izvajanja zimskega roka poklicne mature v šolskem letu 2022/2023 določi prilagoditev predmetnih izpitnih katalogov, izvedba ...
15. 6. 2022

Izdane so slovenske Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih

V zadnjih letih smo priča velikemu porastu uporabe naprav z zasloni na vseh področjih življenja pri vseh generacijah, tudi med otroki in mladostniki, kar je predvsem posledica razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije in njene vpetosti v vsakdanje življenje.Poleg televizije smo začeli množično uporabljati pametne telefone, tablice, računalnike, igralne konzole in pametne ...
25. 5. 2022

Zavod za šolstvo je izdal Priporočila za načrtovanje, organiziranje in izvedbo preverjanja in ocenjevanja znanja za učence, ki so ob koncu šolskega leta neocenjeni ali se izobražujejo na domu

Glede na vprašanja in dileme, ki se pojavljajo na šolah, so na Zavodu RS za šolstvo pripravili nekaj priporočil, namenjenih vodstvenim in strokovnim delavcem v osnovnošolskih izobraževalnih programih v času načrtovanja, organiziranja in izvedbe preverjanja in ocenjevanja znanja učencev z izpiti. Priporočila so usklajena z Inšpektoratom Republike Slovenije za šolstvo ...
10. 5. 2022

Sprememba termina zimskih počitnic v šolskem letu 2022/23

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je zaradi izvedbe svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, ki bo leta 2023 potekalo v Sloveniji (Planica 2023) med 21. februarjem in 5. marcem z dopolnitvijo pravilnikov o šolskem koledarju za osnovne, srednje in glasbene šole prestavilo zimske šolske počitnice v letu 2023 za en ...
03. 5. 2022

Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje nacionalnega preverjanja znanja v osnovnih šolah v šolskem letu 2021/2022

Na MIZŠ so sprejeli nov Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje nacionalnega preverjanja znanja v osnovnih šolah v šolskem letu 2021/2022.S tem sklepom se zaradi nemotenega opravljanja nacionalnega preverjanja znanja v osnovnih šolah v šolskem letu 2021/2022 določi začetek pisanja nacionalnega preverjanja znanja iz posameznega predmeta, in ...
13. 4. 2022

Smernice za vključevanje otrok in mladostnikov z začasno zaščito v vzgojno-izobraževalne zavode

Zavod RS za šolstvo je objavil Smernice za vključevanje otrok in mladostnikov z začasno zaščito v vzgojno-izobraževalne zavode.Smernice so namenjene vodstvenim in strokovnim delavcem v vrtcih, osnovnih ter srednjih šolah in služijo podpori pri vključevanju in delu z otroki in mladostniki, ki prihajajo iz vojnih območij in potrebujejo pomoč ...