Pedagoško delo

24. 5. 2019

Šola v naravi v praksi

Zaradi določenih pomislekov posameznih staršev učencev, vključenih v šolo v naravi, in opažanj pri konkretni izvedbi v prispevku povzemamo: konceptualna izhodišča šole v naravi, nekaj pravnih določil, ki jih je treba upoštevati pri organizaciji in izvedbi šole v naravi, izvedbene posebnosti, nekaj koristnih napotkov šolam in ravnateljem za uspešno organiziranje ...
Samo za aktivne naročnike:
30. 11. 2016

Novosti ZOFVI-K, ki veljajo od 1. septembra 2016

SPLOŠNO Državni Zbor RS je dne 16. 6. 2016 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki je bil dne 30. 6. 2016 objavljen v Uradnem listu RS, št. 46/2016 in je prinesel številne novosti, ki bodo v prispevku bolj podobno opisane ...