Pedagoško delo

15. 6. 2022

Izdane so slovenske Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih

V zadnjih letih smo priča velikemu porastu uporabe naprav z zasloni na vseh področjih življenja pri vseh generacijah, tudi med otroki in mladostniki, kar je predvsem posledica razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije in njene vpetosti v vsakdanje življenje.Poleg televizije smo začeli množično uporabljati pametne telefone, tablice, računalnike, igralne konzole in pametne ...
25. 5. 2022

Zavod za šolstvo je izdal Priporočila za načrtovanje, organiziranje in izvedbo preverjanja in ocenjevanja znanja za učence, ki so ob koncu šolskega leta neocenjeni ali se izobražujejo na domu

Glede na vprašanja in dileme, ki se pojavljajo na šolah, so na Zavodu RS za šolstvo pripravili nekaj priporočil, namenjenih vodstvenim in strokovnim delavcem v osnovnošolskih izobraževalnih programih v času načrtovanja, organiziranja in izvedbe preverjanja in ocenjevanja znanja učencev z izpiti. Priporočila so usklajena z Inšpektoratom Republike Slovenije za šolstvo ...
10. 5. 2022

Sprememba termina zimskih počitnic v šolskem letu 2022/23

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je zaradi izvedbe svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, ki bo leta 2023 potekalo v Sloveniji (Planica 2023) med 21. februarjem in 5. marcem z dopolnitvijo pravilnikov o šolskem koledarju za osnovne, srednje in glasbene šole prestavilo zimske šolske počitnice v letu 2023 za en ...
03. 5. 2022

Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje nacionalnega preverjanja znanja v osnovnih šolah v šolskem letu 2021/2022

Na MIZŠ so sprejeli nov Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje nacionalnega preverjanja znanja v osnovnih šolah v šolskem letu 2021/2022.S tem sklepom se zaradi nemotenega opravljanja nacionalnega preverjanja znanja v osnovnih šolah v šolskem letu 2021/2022 določi začetek pisanja nacionalnega preverjanja znanja iz posameznega predmeta, in ...
13. 4. 2022

Smernice za vključevanje otrok in mladostnikov z začasno zaščito v vzgojno-izobraževalne zavode

Zavod RS za šolstvo je objavil Smernice za vključevanje otrok in mladostnikov z začasno zaščito v vzgojno-izobraževalne zavode.Smernice so namenjene vodstvenim in strokovnim delavcem v vrtcih, osnovnih ter srednjih šolah in služijo podpori pri vključevanju in delu z otroki in mladostniki, ki prihajajo iz vojnih območij in potrebujejo pomoč ...
13. 1. 2022

Kodeks etičnega ravnanja v vrtcih v praksi

Kaj je kodeks etičnega ravnanja v vrtcu?Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu zajema skupek vrednot in načel, na katerih temelji delo s predšolskimi otroki, in je osnova za etično presojo ravnanja vsakega strokovnega delavca (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2012, str. 250). Vsebina kodeksa temelji na vrednotah, ki so plod mednarodno ...
Samo za aktivne naročnike:
10. 1. 2022

Prilagoditve ocenjevanja v šolskem letu 2021/2022

Zaradi otežene epidemiološke situacije so na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in Zavodu RS za šolstvo in v dogovoru z ravnatelji razpravljali o možnostih prilagoditve ocenjevanja v šolah. Oblikovan je bil poseben sklep, vse zavode na področju osnovnega in glasbenega šolstva je MIZŠ o podrobnostih že seznanili okrožnico.Sklep ...
02. 12. 2021

Objavljen je Sklep o prilagoditvah izvedbe zaključnega izpita v šolskem letu 2021/2022

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je sprejela Sklep o prilagoditvah izvedbe zaključnega izpita v šolskem letu 2021/2022, ki je objavljen v Uradnem listu št. 183/21.S sklepom se zaradi nemotenega izvajanja zaključnega izpita v šolskem letu 2021/2022 določajo prilagoditve:glede imenovanja in sestave šolske izpitne komisije ...
03. 11. 2021

Objavljen je Sklep o prilagoditvah zimskega roka poklicne mature v šolskem letu 2021/2022

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je sprejela Sklep o prilagoditvah zimskega roka poklicne mature v šolskem letu 2021/2022, ki je objavljen v Uradnem listu št. 172/21.S tem sklepom se zaradi nemotenega izvajanja zimskega roka poklicne mature v šolskem letu 2021/2022 določi:prilagoditev predmetnih izpitnih katalogov ...
29. 9. 2021

Financiranje šole v naravi - na kaj morate biti pozorni?

Glede financiranja šole v naravi je naloga šole staršem pravočasno in jasno predstaviti elemente cene šole v naravi, ki morajo biti v obsegu kot jih opredeljuje Pravilnik o financiranju šole v naravi. Šola v naravi je v osnovni šoli del razširjenega programa, kar pomeni, da jo šola organizira, učenci pa ...
Samo za aktivne naročnike: