Pedagoško delo

11. 12. 2019

Ali gibanje vpliva na intelektualni razvoj otroka?

Gibanje je biološka potreba otroka. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) priporoča, da so otroci in mladostniki vsak dan telesno aktivni od 60 do 90 minut. Vendar pogosto ni tako. Sodoben potrošniško naravnan način življenja ter zabavne elektronske in komunikacijske pridobitve so povzročile pri mladih porazen gibalni primanjkljaj. Otroci presedijo večino svojega ...
24. 5. 2019

Šola v naravi v praksi

Zaradi določenih pomislekov posameznih staršev učencev, vključenih v šolo v naravi, in opažanj pri konkretni izvedbi v prispevku povzemamo: konceptualna izhodišča šole v naravi, nekaj pravnih določil, ki jih je treba upoštevati pri organizaciji in izvedbi šole v naravi, izvedbene posebnosti, nekaj koristnih napotkov šolam in ravnateljem za uspešno organiziranje ...
Samo za aktivne naročnike:
30. 11. 2016

Novosti ZOFVI-K, ki veljajo od 1. septembra 2016

SPLOŠNO Državni Zbor RS je dne 16. 6. 2016 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki je bil dne 30. 6. 2016 objavljen v Uradnem listu RS, št. 46/2016 in je prinesel številne novosti, ki bodo v prispevku bolj podobno opisane ...