Zaščita prijaviteljev

22. 2. 2024

Od 1. 1. 2024 možno elektronsko poročanje o prijavah po Zakonu o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)

KPK zavezance in organe za zunanjo prijavo po Zakonu o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) obvešča, da so na spletnih straneh Komisije vzpostavili elektronska obrazca za poročanje podatkov o notranjih in zunanjih prijavah v skladu z ZZPri (povezava). Podatke morate Komisiji posredovati do 1. marca tekočega leta za prejšnje leto, in sicer ...
23. 1. 2024

Obveznost poročanja po Zakonu o zaščiti prijaviteljev o prijavah v preteklem letu

Zavezanec do 1. marca tekočega leta za prejšnje leto Komisiji po elektronskem obrazcu poroča o številu prejetih, anonimnih in utemeljenih prijav ter o številu obravnavanih povračilnih ukrepov ter podatek o zaupniku (šestnajsti odstavek 9. člena ZZPri).Poročanje je obvezno tudi v primeru, da zavezanci in organi za zunanjo prijavo v ...
Samo za aktivne naročnike:
23. 5. 2023

Zunanja prijava po ZZPri - kdaj podamo prijavo za kršitve izven delovnega okolja?

Prijava po Zakonu o zaščiti prijaviteljev se lahko poda le za kršitve predpisov, za katere so posamezniki izvedeli v svojem delovnem okolju. Prijavitelj poda zunanjo prijavo organu za zunanjo prijavo, ki je pristojen za obravnavo prijavljene kršitve glede na njegove pristojnosti in naloge. Če na področju, na katerega se nanaša ...
18. 5. 2023

Kako pripraviti in sprejeti splošni akt po Zakonu o zaščiti prijaviteljev

Avtor: Tanja Bohl
Zakon o zaščiti prijaviteljev (Ur. l. RS, št. 16/2023, v nadaljevanju: ZZPri), ki se uporablja od dne 22. 2. 2023 dalje, kot eno bistvenih novosti predvideva vzpostavitev notranje poti za prijavo kršitev predpisov, ki jih posamezniki zaznajo v delovnem okolju. Vzpostavitev notranje poti za prijavo sicer obsega določitev posebnega ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 3. 2023

Kako slediti zahtevam Zakona o zaščiti prijaviteljev v vzgoji in izobraževanju?

Avtor: Tanja Bohl
Državni zbor je dne 27. januarja 2023 sprejel Zakon o zaščiti prijaviteljev (v nadaljevanju: ZZPri), s katerim se v slovenski pravni red prenaša Direktiva (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitelje prava Unije (UL L št. 305 z dne ...
Samo za aktivne naročnike: