Hramba in upravljanje dokumentov ter arhiviranje

21. 5. 2019

Hramba in upravljanje dokumentov ter arhiviranje

Sodoben način elektronskega poslovanja, in s tem vedno več poslovne dokumentacije v elektronski obliki, pred nas postavlja nove izzive na področju upravljanja dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki se na eni strani odražajo v obliki obvladovanja papirne dokumentacije, na drugi strani pa obvladovanja eksplozije dokumentov, ki so že v izvirni obliki ...
Samo za aktivne naročnike:
09. 8. 2017

Hekerski napadi in kako se pred njimi zaščititi v VIZ

Avtor: Žiga Primc
Uvod Podobno kot poslovni procesi v gospodarski panogi se tudi v šolstvu procesi digitalizirajo. V izobraževalnih ustanovah je še toliko bolj pomembno, da tem vidiku varnosti namenimo več pozornosti, saj organizacija kot takšna hrani veliko količino osebnih podatkov o otrocih, njihovih skrbnikih, svojih zaposlenih itd. Sodobne informacijske grožnje ne izbirajo ...
Samo za aktivne naročnike:
15. 1. 2016

Enotni klasifikacijski načrt za področje vzgoje in izobraževanja

Na  področju šolstva uporabljamo vseh 9 razredov. Razredi od 0 do 5 in 7 do 9 imajo le tri mestne številke – tri nivoje, ki se uporabljajo za označevanje ali odlaganje dokumentov posamezne vzgojno-izobraževalne institucije. Razred 6 je razdelan na četrtem in petem nivoju.
Samo za aktivne naročnike:
15. 1. 2016

Roki hranjenja dokumentarnega gradiva v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Štiri vrste rokov hrambe -   Uredba o upravnem poslovanju 2, 4, 5, 10, 20 - gradivo, ki ima določen rok hrambe označen z leti -   T - trajno dokumentarno gradivo (hrani se daljše časovno obdobje, v ustanovi kjer nastaja) -   A - arhivsko gradivo (trajni pravni interes, trajni pomen za zgodovino, znanost in ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 1. 2016

Klasifikacijski načrt oziroma načrt za razvrščanje dokumentacije po vsebini

KLASIFIKACIJSKI NAČRTI  V preteklosti so tam, kjer je nastajalo veliko dokumentarnega gradiva, dokumente dodatno označili tako, da so jih kasneje lažje našli. Dodatno označevanje dokumentov se je pričelo že pred našim štetjem z uporabo glinenih tablic, na katere so zapisovali pogodbe, davke, posojila. Eni prvih znanih zapisov, sumerski zapisi, so ...
13. 8. 2015

Vse, kar mora ravnatelj vedeti o e-hrambi

 Izzivi za ravnatelje Hitro sprejemanje informacijsko telekomunikacijskih tehnologij (v nadaljevanju IKT) in posledično vedno bolj uveljavljeno elektronsko poslovanje (e-poslovanje) ustvarjata tri glavne motivacijske razloge za vlaganja v sisteme elektronske hrambe (e-hrambe) poslovne dokumentacije (v nadaljevanju gradiva), ki nastaja pri poslovanju vsake organizacije. Prvič, vedno večje je povpraševanje po stalnem, tudi ...
Samo za aktivne naročnike: