Hramba in upravljanje dokumentov ter arhiviranje

07. 8. 2023

Ravnanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom ob poplavah

Naravna nesreča, ki je prizadela Republiko Slovenijo 4. avgusta 2023, je ogrozila številna človeška življenja in zahtevala ogromno škodo. Poplave (ali vdori meteorne vode) so na številnih krajih ogrozile ali poškodovale tudi dokumentarno in arhivsko gradivo. V nadaljevanju podajamo strnjen fazni načrt reševanja dokumentarnega in arhivskega gradiva ob poplavah.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 5. 2019

Hramba in upravljanje dokumentov ter arhiviranje

Sodoben način elektronskega poslovanja, in s tem vedno več poslovne dokumentacije v elektronski obliki, pred nas postavlja nove izzive na področju upravljanja dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki se na eni strani odražajo v obliki obvladovanja papirne dokumentacije, na drugi strani pa obvladovanja eksplozije dokumentov, ki so že v izvirni obliki ...
Samo za aktivne naročnike:
09. 8. 2017

Hekerski napadi in kako se pred njimi zaščititi v VIZ

Avtor: Žiga Primc
Uvod Podobno kot poslovni procesi v gospodarski panogi se tudi v šolstvu procesi digitalizirajo. V izobraževalnih ustanovah je še toliko bolj pomembno, da tem vidiku varnosti namenimo več pozornosti, saj organizacija kot takšna hrani veliko količino osebnih podatkov o otrocih, njihovih skrbnikih, svojih zaposlenih itd. Sodobne informacijske grožnje ne izbirajo ...
Samo za aktivne naročnike:
15. 1. 2016

Enotni klasifikacijski načrt za področje vzgoje in izobraževanja

Na  področju šolstva uporabljamo vseh 9 razredov. Razredi od 0 do 5 in 7 do 9 imajo le tri mestne številke – tri nivoje, ki se uporabljajo za označevanje ali odlaganje dokumentov posamezne vzgojno-izobraževalne institucije. Razred 6 je razdelan na četrtem in petem nivoju.
Samo za aktivne naročnike:
15. 1. 2016

Roki hranjenja dokumentarnega gradiva v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Štiri vrste rokov hrambe -   Uredba o upravnem poslovanju 2, 4, 5, 10, 20 - gradivo, ki ima določen rok hrambe označen z leti -   T - trajno dokumentarno gradivo (hrani se daljše časovno obdobje, v ustanovi kjer nastaja) -   A - arhivsko gradivo (trajni pravni interes, trajni pomen za zgodovino, znanost in ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 1. 2016

Klasifikacijski načrt oziroma načrt za razvrščanje dokumentacije po vsebini

KLASIFIKACIJSKI NAČRTI  V preteklosti so tam, kjer je nastajalo veliko dokumentarnega gradiva, dokumente dodatno označili tako, da so jih kasneje lažje našli. Dodatno označevanje dokumentov se je pričelo že pred našim štetjem z uporabo glinenih tablic, na katere so zapisovali pogodbe, davke, posojila. Eni prvih znanih zapisov, sumerski zapisi, so ...
13. 8. 2015

Vse, kar mora ravnatelj vedeti o e-hrambi

 Izzivi za ravnatelje Hitro sprejemanje informacijsko telekomunikacijskih tehnologij (v nadaljevanju IKT) in posledično vedno bolj uveljavljeno elektronsko poslovanje (e-poslovanje) ustvarjata tri glavne motivacijske razloge za vlaganja v sisteme elektronske hrambe (e-hrambe) poslovne dokumentacije (v nadaljevanju gradiva), ki nastaja pri poslovanju vsake organizacije. Prvič, vedno večje je povpraševanje po stalnem, tudi ...
Samo za aktivne naročnike: