Strokovno - pedagoško področje

09. 11. 2023

Pravica prehoda nazaj v nižji razred zaradi nedoseganja standardov znanja sredi šolskega leta

Za učenca je bil konec prejšnjega šolskega leta podan predlog za ponavljanje 1.razreda, s katerim se starši niso strinjali. Učence je tako prejel spričevalo o končanem 1. razredu. Učenec v letošnjem šolskem letu v 2. razredu ne zmore slediti učni snovi. Starši so sedaj strinjajo, da bi bilo ponavljanje ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

10. 10. 2023

Zmanjšano število ocen za dolgotrajno bolnega učenca v šolskem letu na podlagi strokovnega mnenja

Na šoli imam učenko, ki je opredeljena kot dolgotrajno bolan otrok in ima v strokovnem mnenju navedeno, da predlagajo zmanjšano število ocen. Tudi na šoli menimo, da to prilagoditev nujno potrebuje. Ali odločitev o zmanjšanem številu ocen in koliko ocen potrebuje (ali mora nujno doseči minimalno število ocen ali lahko ...
Samo za aktivne naročnike:
09. 10. 2023

Obvezne in priporočene sestavine hišnega reda vrtca in šole

Katere so po predpisih obvezne sestavine hišnega reda VIZ, tudi za vrtec. Katere so priporočene sestavine?
Samo za aktivne naročnike:
18. 8. 2023

Kako ravnati, ko pri učencu s posebnimi potrebami, ki se izobražuje na domu, pride do menjave izvajalca?

Pri učencih s posebnimi potrebami, ki se izobražujejo na domu, komisija za usmerjanje izda tudi mnenje o izobraževanju na domu. V slednjem je naveden tudi izvajalec. Kako postopati v primeru, ko zaradi objektivnih razlogov pride do zamenjave izvajalca? Starši na ZRSŠ oziroma pristojno komisijo za usmerjanje sporočijo podatke in potrebna ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 7. 2023

Dolžnost občine za zagotavljanje stroškov za spremljevalca otroku v vrtcu

Zanima nas, ali je Zapisnik multidisciplinarnega tima zavezujoč za sofinanciranje spremljevalca predšolskega otroka ali je potrebno tudi pridobiti tudi odločbo o usmeritvi. Kateri predpis zavezuje lokalne skupnosti za kritje stroškov spremljevalca?
Samo za aktivne naročnike:
17. 7. 2023

Ali med naloge spremljevalca spada tudi spremstvo otroka k zdravniku?

V vrtcu je zaposlena spremljevalka gibalno oviranega otroka. Otrok se je v vrtcu poškodoval, poškodba ni bila hujša. Zaradi specifike otrokove bolezni je bil prisoten tudi strah starša, zato je otroka odpeljala na preiskave. Otroku je bila nudena ustrezna prva pomoč, starš je po otroka prišel takoj in ga sam ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 6. 2023

Zaposlitev logopeda v vrtcu oziroma šoli

Kdaj in v katerih primerih lahko zaposli šola logopeda oziroma sistematizira delovno mesto logopeda?
26. 6. 2023

Dolžnost učitelja, da sodeluje pri pripravi učenca na popravni izpit

Zanima me, kje v zakonodaji je zabeleženo, kdo pripravlja učenca v osnovni šoli na popravni izpit, saj bi se nekateri učitelji temu radi izognili. Pregledali smo že nekaj zakonodaje, a tega ne najdemo.Ali res učitelj, ki je v izpitni komisiji (ista stroka) ne sme učenca pripravljati na popravni izpit?
Samo za aktivne naročnike:
15. 6. 2023

Obveznost delitve v skupine tudi če je zaradi tega preseženo tedensko število ur na urniku

Zanima me obveznost delitev v skupine. V programu umetniška gimnazija - likovna smer bi namreč po upoštevanju vseh delitev v skupine presegli tedensko število ur na urniku. Ali je torej nujno, da se pri predmetih, kjer je v predmetniku zapisana delitev v skupine, ta tudi izvaja?
Samo za aktivne naročnike:
01. 6. 2023

Ukrepanje šole v primeru neobiskovanja pouka in s tem nastanka manjka ocen in veliko negativnih le-teh

Zanima nas, kaj narediti v primeru, ko je učenec s posebnimi potrebami odsoten več časa in ima posledično manko ocen ter veliko negativnih ocen. Odsoten je bil že preko 400 ur. Ima zdravniška opravičila, odsoten je zaradi različnih bolezni, slabosti itd. Predvidevamo, da gre za psihosomatska obolenja, vendar nimamo nobenih ...
Samo za aktivne naročnike:
1 2 3 4 5 6