Strokovno - pedagoško področje

14. 5. 2021

Postopek usmerjanja - kako ravnati, če starši ne želijo podpisati individualiziranega programa (IP)?

Kako naj šola ravna v primeru, da starši dijaka s posebnimi potrebami ne želijo podpisati dijakovega IP, ker ni bil sprejet dogovor o prilagoditvi podaljšanega časa pisanja? Dijak ima odločbo zaradi PPPU, na šoli mu želimo čas na ocenjevanjih podaljšati za 50 %, starši bi želeli 100 % podaljšanje časa, kar pa ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 6. 2020

Izvajanje dodatne strokovne pomoči po urniku učenca

Dodatna strokovna pomoč v obliki individualne ure za področje matematike bi naj potekala takrat, ko ima učenec tretjega trilerja osnovne šole na urniku uro matematike. Starši želijo, da se te ure izvajajo, ko je na urniku ura športa. Ali je to kje zakonsko opredeljeno in kako naj ustrezno ravnamo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 5. 2020

Odvzem statusa športnika

Dijak ima kot športnik ali kaj drugega odobren določen status o prilagojenih obveznostih. Zaradi neizpolnjevanje dogovorjenih obveznosti bi kot ravnateljica želela na predlog razredničarke ta status zamrzniti. Kako lahko to stori in kakšne dokumente mora pripraviti?
Samo za aktivne naročnike:
08. 11. 2019

Prisotnost stalnega spremljevalca otroka s posebnimi potrebami

Kje je opredeljeno, koliko ur mora biti stalni spremljevalec z otrokom v šoli? Ali je z otrokom prisoten samo pri obveznem programu ali tudi pri razširjenem programu?
Samo za aktivne naročnike:
17. 10. 2019

Pravica do spremljevalca pri vstopu in izstopu z avtobusa za gibalno ovirano učenko

Učenka je gibalno ovirana in ima dodeljenega začasnega spremljevalca. Trenutno zagotavljanje začasnega spremljevalca rešujemo s pomočjo javne delavke, za katero pa ne moremo jamčiti, da jo bomo imeli do konca šolskega leta. Mama te učenke je povedala, da je z županom dogovorjeno glede tega, da bi naj avtobus, ki prevaža ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 5. 2019

Pravica do povračila potnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami - Pravilno obračunavanje potnih stroškov po pravici do brezplačnega prevoza za otroka s posebnimi potrebami

Vprašanje: Učenec, ki je vključen v poseben program vzgoje in izobraževanja, bi se moral voziti z organizirano obliko našega šolskega prevoza. Kapacitete na omenjenem vozilu so zasedene, zato sta starša pristala, da otroka dnevno vozita v šolo. Dogovor za povračilo potnih stroškov (znižana kilometrina) smo dosegli tudi z občino ...
08. 11. 2017

Izvajanje zdravstvenih in preventivnih pregledov in ter beleženje v dnevnik

Vprašanje: Po zakonodaji je določeno, da šola sodeluje z zdravstvenimi delavci pri preventivi pri zdravju. V skladu s tem se med poukom učence pelje na sistematske preglede k pediatrom, ki niso nujno izbrani pediatri vseh učencev v tistem razredu. Kako šola vodi evidenco teh ur? So to razredne ure, dnevi ...
21. 9. 2016

Strokovni izpit - Ali strokovni izpit delavcu velja tudi za druga delovna mesta?

Vprašanje: Na delovnem mestu specialne pedagoginje smo zaposlili delavko, ki ima tudi strokovno izobrazbo diplomirane vzgojiteljice. Strokovni izpit ima opravljen za diplomirano vzgojiteljico. Ali ta strokovni izpit velja tudi za delovno mesto, ki ga zaseda sedaj, torej delovno mesto specialne pedagoginje?
25. 1. 2016

Ocenjevanje znanja - Ocenjevanje znanj izven Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja

Vprašanja:  1. Učitelj, recimo, pri matematiki opravi pisno preverjanje znanja pred pisnim preizkusom. Preverjanje pregleda in procentualno oceni. Ali sme učencem, ki so dobro opravili preverjanje, to tudi oceniti, npr. z 4 ali 5?  2. Učenec prejme zlato priznanje na tekmovanju ali izvrstno piše preverjanje NPZ. Ali mu ...
26. 10. 2015

Strokovni izpit strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

1. Kako izpolniti pogoje za pristop k strokovnemu izpitu za delavko, ki dela za krajši delovni čas?