Strokovno - pedagoško področje

10. 4. 2024

Starost otrok v vrtcu, ko se lahko gibajo izven prostorov in ograjenega območja vrtca

Ali je zakonsko ali morda strokovno predpisano, do katerega leta se naj otroci pri bivanju na prostem zadržujejo le znotraj ograje vrtca in kdaj lahko grejo na sprehode?
27. 3. 2024

Odstopanje od normativa predpisane igralne površine na otroka in fleksibilni normativ v vrtcu

Ker naše igralnice glede na prostorski normativ v vrtcu ne dosegajo treh kvadratnih metrov na otroka, ima občina sprejet sklep o fleksibilnem normativu (plus dva otroka na oddelek). Mnenja so deljena: Eno mnenje je, da v kolikor ne dosegamo treh kvadratnih metrov na otroka, se računa vsaj dva kvadratna metra ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

01. 3. 2024

Ocenjevanje učenca takoj po vrnitvi v šolo po odsotnosti od pouka

Nekateri učitelji imajo prakso, da če učenec manjka na dan pisnega ocenjevanja znanja, mu nato učitelj da pisati pisni preizkus takrat, ko učenec pride v šolo in pove, da je pripravljen na ocenjevanje. Ali je takšno naknadno pisno ocenjevanje učenca v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter ...
28. 2. 2024

Delo študentov v vrtcu

Zanima me, kako je z delom študentov v vrtcu? Ali lahko študent, ki nadomešča krajšo odsotnost strokovnega delavca (npr. vzg. - pomočnika vzgojitelja) in ima zaključen srednješolski program s področja predšolske vzgoje, opravlja tudi samostojno delo v oddelku (npr. jutranje sprejemanje in popoldansko oddajanje otrok). Torej pokrije poslovni čas oddelka in ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 2. 2024

Zgodnja obravnava predšolskih otrok v zasebnem vrtcu s koncesijo

Kako se izvaja zgodnja obravnava predšolskih otrok v zasebnem vrtcu s koncesijo?
Samo za aktivne naročnike:
16. 2. 2024

Predčasna zapustitev šolskega prostora, ko imajo učenci prosto uro

Za učence, ki imajo med poukom eno uro "prosto" (praviloma je to predzadnja ura), imamo organizirano t. i. varstvo med poukom. Učenci pa pogosto v tistem času odidejo domov oz. po opravkih izven prostorov in zemljišča šole ... nato se vrnejo k zadnji uri. Starše redno obveščamo z izostajanjem. Praviloma pa ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 2. 2024

Postopek izključitve učenca, ki je že izpolnil osnovnošolsko obveznost, zaradi kršitev

Na podlagi 55. člena ZOŠ bomo izključili učenca iz osnovne šole. Ali mu je potrebno izdati sklep ali odločbo? Kakšen je postopek, roki, možnost zagovora, kako obveščati starše?
Samo za aktivne naročnike:
25. 1. 2024

Vpis ocen iz 1. ocenjevalnega obdobja po izvedeni ocenjevalni konferenci

Dne 25. 1. 2024 imamo ocenjevalno konferenco ob zaključku I. ocenjevalnega obdobja (ki se zaključi z 31. 1. 2024). Ali se smejo ocene za I. obdobje vpisati tudi po ocenjevalni konferenci - torej med 25. 1. in 31. 1. 2024? Te ocene so bile sicer pridobljene pred konferenco, vendar zaradi bolniške ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 1. 2024

Navodila za učence glede možnosti menjave neobveznega izbirnega predmeta v osnovni šoli

Iščemo pravno podlago (navodila ali smernice ali kaj podobnega) za pripravo navodil neobveznih izbirnih predmetov za učence in starše ... Vedno se držimo spodaj zapisanega (v spominu imamo, da so to bile smernice ali navodila ZRSŠ, ampak nismo prepričani). Učenci bi kar zdaj med letom se izpisali od NIP ali pa ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 12. 2023

Obvezno opravljanje NPZ za učence, ki se izobražujejo na domu

Imamo učenko, ki se šola na domu, obiskuje 6. razred. Ali tudi ona opravlja nacionalno preverjanje znanja (NPZ)?
Samo za aktivne naročnike:
1 2 3 4 5 6 7