Strokovno - pedagoško področje

08. 5. 2023

Omogočanje popravljanja negativnih ocen in oblikovanje zaključne ocene pri posameznem predmetu

Kje piše oziroma kako je s tem, da je potrebno vsako negativno oceno popravljati? Recimo, otrok ima ocene 3,2,1. Je to pozitivno zaključeno lahko ali ne?
Samo za aktivne naročnike:
03. 5. 2023

(Ne)sistematizirane ure učne pomoči

Ali bi bilo možno, da se ure učne pomoči sistematizirajo ali da učno pomoč izvaja kdo drug?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 4. 2023

Vsebina obvestila staršem o vpisu v vrtec, kadar vrtec ni oblikoval komisije o sprejemu otroka v vrtec

V vrtcu smo zaključili vpis otrok za šolsko leto 2023/2024. Ker je vpisanih otrok manj kot prostih mest in so vsi otroci dobili mesto, nismo oblikovali komisije. Sicer je nekaj otrok vključenih v drugo enoto kot so starši navedli kot prvo izbiro.Kako sedaj formiramo obvestilo staršem? Ali moramo ...
14. 4. 2023

Kako pravilno oblikovati kombinirani oddelek v vrtcu?

Prosim za pomoč pri oblikovanju kombiniranega oddelka za šolsko leto 2023/24. V oddelku imamo 9 otrok (letnik 2021), koliko otrok letnikov 2020 lahko dodam0? Lahko dodamo 6 otrok? Razlagam si tako: 19 (17 + 2 (občina)) otrok je osnova. 7 otrok 1. starostnega in 12 otrok 2. starostnega.7 +1 ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 4. 2023

Učenec manjka na dan pisanja pisnega ocenjevanja znanja - kdaj ga lahko piše ob vrnitvi v šolo?

Skladno s 13. členom Pravilnika o ocenjevanju sme učenec pisati pisni izdelek 2-krat na teden. Dogaja se, da ko ima učenec napovedan test, ga tisti dan ali dva ni v šolo. Ker ima potem v drugem tednu že načrtovan/napovedano pisanje dveh testov, mu predmetna učiteljica ne more dati pisati ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 3. 2023

Odložitev začetka šolanja in preverjanje pripravljenosti za vstop v šolo

46. člen Zakona o osnovni šoli določa, da »se ob vpisu otroka v osnovno šolo lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 3. 2023

Pravica starša do poročila o hudih vedenjskih težavah, ki ga šola posreduje Centru za socialno delo

Na Center za socialno delo bomo posredovali poročilo o učencu s hudimi vedenjskimi težavami. O tem smo že obvestili starše. Mama želi, da to poročilo posredujemo tudi njej. Ali lahko to storimo oz. ali moramo to storiti? Otrok še ni obravnavan na CSD. Gre za učenčeve hude vedenjske težave. Starše ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 3. 2023

Pomoč učencem tujcem, ki bi morda potrebovali dodatno strokovno pomoč zaradi učnih težav

Na vas se obračam z vprašanjem o učencih tujcih. Na naši šoli imamo 5 učencev tujcev, le-ti nam predstavljajo največji izziv. Pri nas so drugo leto, vsi obiskujejo tečaj slovenščine za tujce. Sedaj pa smo v dilemi. Nekateri učenci napredujejo v ustreznem tempu (se učijo pisati, brati, računati ...), imamo pa ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 3. 2023

Koliko je lahko spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami v posameznem oddelku vrtca in kako opredeliti naloge?

Z novim šolskim letom bomo imeli v manjši enoti našega vrtca v skupino vključena dva otroka s posebnimi potrebami, ki jima po zapisniku pripadata začasna spremljevalca.Znano nam je, da 29. člen Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje govori o tem, koliko je lahko OPP v oddelku:(1 ...
Samo za aktivne naročnike:
06. 3. 2023

Šola ne more zagotoviti kadra za izvajanje dodatne strokovne pomoči, starši pa se ne strinjajo s prešolanjem

Kaj storimo, če se starši ne strinjajo s prešolanjem otroka v primeru, da OŠ kljub povpraševanju ni mogla zagotoviti kadra v skladu z odločbo?
Samo za aktivne naročnike: