Strokovno - pedagoško področje

21. 5. 2019

Pravica do povračila potnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami - Pravilno obračunavanje potnih stroškov po pravici do brezplačnega prevoza za otroka s posebnimi potrebami

Vprašanje: Učenec, ki je vključen v poseben program vzgoje in izobraževanja, bi se moral voziti z organizirano obliko našega šolskega prevoza. Kapacitete na omenjenem vozilu so zasedene, zato sta starša pristala, da otroka dnevno vozita v šolo. Dogovor za povračilo potnih stroškov (znižana kilometrina) smo dosegli tudi z občino ...
08. 11. 2017

Izvajanje zdravstvenih in preventivnih pregledov in ter beleženje v dnevnik

Vprašanje: Po zakonodaji je določeno, da šola sodeluje z zdravstvenimi delavci pri preventivi pri zdravju. V skladu s tem se med poukom učence pelje na sistematske preglede k pediatrom, ki niso nujno izbrani pediatri vseh učencev v tistem razredu. Kako šola vodi evidenco teh ur? So to razredne ure, dnevi ...
21. 9. 2016

Strokovni izpit - Ali strokovni izpit delavcu velja tudi za druga delovna mesta?

Vprašanje: Na delovnem mestu specialne pedagoginje smo zaposlili delavko, ki ima tudi strokovno izobrazbo diplomirane vzgojiteljice. Strokovni izpit ima opravljen za diplomirano vzgojiteljico. Ali ta strokovni izpit velja tudi za delovno mesto, ki ga zaseda sedaj, torej delovno mesto specialne pedagoginje?
25. 1. 2016

Ocenjevanje znanja - Ocenjevanje znanj izven Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja

Vprašanja:  1. Učitelj, recimo, pri matematiki opravi pisno preverjanje znanja pred pisnim preizkusom. Preverjanje pregleda in procentualno oceni. Ali sme učencem, ki so dobro opravili preverjanje, to tudi oceniti, npr. z 4 ali 5?  2. Učenec prejme zlato priznanje na tekmovanju ali izvrstno piše preverjanje NPZ. Ali mu ...
26. 10. 2015

Strokovni izpit strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

1. Kako izpolniti pogoje za pristop k strokovnemu izpitu za delavko, ki dela za krajši delovni čas?
01. 10. 2015

Pritožba na oceno med šolskim letom

Vprašanje: Starši se ne strinjajo z oceno pri pisnem ocenjevanju. V pravilniku je opredeljeno, da je pritožba možna na končno oceno. Ali se lahko pritožijo na oceno iz tega ocenjevanja? Kakšen je postopek pri tem primeru? Odgovor: Staršem ni mogoče preprečiti, da vložijo ugovor na sprotne ocene. V pravilniku17 ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.