Obveznosti pred začetkom postopka zaposlitve

24. 8. 2015

Postopek pred novo zaposlitvijo

ZJU v prvem delu, ki velja tudi za vse subjekte javnega sektorja, torej za cel javni sektor, kot eno izmed skupnih načel sistema javnih uslužbencev določa načelo enakopravne dostopnosti1. Določa, da se zaposlovanje javnih uslužbencev izvaja tako, da je zagotovljena enakopravna dostopnost delovnih mest za vse zainteresirane kandidate pod ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 8. 2015

Obveznosti pred začetkom postopka zaposlovanja

Odločanje o zaposlitvah V vzgojno-izobraževalnih zavodih je ravnatelj tisti organ, ki odloča o potrebi po sklenitvi delovnega razmerja in opravi izbiro med kandidati. Ravnatelj mora pri sklepanju delovnega razmerja poleg določil ZDR-1 paziti tudi na 107.a člen ZOFVI, ki mu v določenih primerih prepoveduje sklenitev delovnega razmerja.
Samo za aktivne naročnike: