Nova zakonodaja

16. 5. 2019

Novosti Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

V Uradnem listu št. 24/18 z dne 13. 4. 2018 je objavljen nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami. Jutranje varstvo Ena izmed pomembnejših novosti je zagotovitev jutranjega varstva tudi za učence prve stopnje posebnega programa vzgoje ...
Samo za aktivne naročnike:
06. 11. 2018

Od 1. 9. 2019 v uporabi dva nova učna načrta v osnovni šoli

V Uradnem listu RS št. 69/18 je objavljena nova Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola. Ta prinaša: posodobljen učni načrt za obvezni predmet Slovenščina in nov izbirni predmet Filmska vzgoja ter učni načrt Filmska vzgoja kot izbirni predmet. Spremenjeni predmetnik in učna načrta se začnejo uporabljati v šolskem ...
05. 7. 2018

Novosti Pravilnika o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna

V Uradnem listu št. 43/18 je objavljen nov Pravilnik o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna. Veljati je začel 7. julija, uporabljati se začne 1. septembra 2018. Pravilnik je bil sprejet na podlagi 29. člena Zakona o vrtcih, ki umešča poseben ...
22. 11. 2017

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela (velja od 21. 10. 2017)

V Uradnem listu RS, št. 55/2017, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela – ZID-1A, ki je pričel veljati 21. oktobra 2017. Zakon vsebuje spremembe in dopolnitve, ki bodo omogočile inšpekciji dela učinkovitejše delo, saj vsebuje nove možnosti ukrepanja inšpektorja. Bistvena novost namreč je ...
13. 11. 2017

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (začetek veljave 21. 10. 2017)

V Uradnem listu RS št. 55/2017 dne 6. 10. 2017 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (v nadaljevanju: zakon). Zakon sledi spremembam, objavljenim v zadnjem Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/2017), in ...